FÆRRE DELEGERETMØDER

En halvering af mødefrekvensen. Det er, hvad formand for freelancegruppen Kristian Melgaard lægger op til med et forslag, der vil blive fremsat på dette års delegeretmøde i april.

En halvering af mødefrekvensen. Det er, hvad formand for freelancegruppen Kristian Melgaard lægger op til med et forslag, der vil blive fremsat på dette års delegeretmøde i april.

Kristian Melgaard mener, at princippet med at holde delegeretmøder hvert år trænger til at blive diskuteret igen. Ef-ter mange år med fagligt arbejde er hans vurdering, at det årlige møde koster for mange ressourcer.

“Det politiske arbejde bliver afbrudt hele tiden. Fra første marts og frem til august bliver der næsten intet politisk arbejde lavet, fordi man først forbereder delegeretmødet og dernæst skal i gang med ar-bejdet igen med nye folk.”

Kristian Melgaard mener desuden, at der er en risiko for, at når det politiske apparat går i stå, så går det også ud over det faglige apparat.

“Og så er det heller ikke uvæsentligt, at forbundet vil kunne spare 600.000 kroner om året ved kun at afholde møde hvert andet år,” siger Kristian Melgaard, der mener, at forslaget har en god chance for at blive vedtaget.

0 Kommentarer