Færre delegerede

En enig hovedbestyrelse mener, at antallet af delegerede til Journalistforbundets delegeretmøder skal begrænses. Den store medlemstilvækst i forbundet har betydet, at der hvert år skal vælges flere og flere delegerede. I år vil der kunne vælges 465 delegerede til delegeretmødet.

Hovedbestyrelsen ser to problemer, dels viser erfaringen, at det er svært at få valgt så mange delegerede, dels kan det store antal gøre mødet mindre arbejdsdygtig.

Hovedbestyrelsen arbejder med to forslag. Et forslag, hvor specialgrupper, kredse og medarbejderforeninger får en delegeret pr. 35 medlemmer – i dag er det pr. 30 medlemmer. Samtidig udløses den første delegerede i forslaget ved 15 DJ-medlemmer, i dag udløses den første delegerede ved 5 medlemmer. Dette forslag vil betyde, at der med det nuværende medlemstal vil kunne vælges 357 delegerede.

Det andet forslag går på, at delegeretmødet fast vil få 400 deltagere, som skal vælges i forhold til medlemstallet i den enkelte valggruppe. Antallet på 400 delegerede vil ligge fast uanset udviklingen i medlemstallet.

DJs organisationsudvalg vil nu finpudse forslagene, så de kan stilles til delegeretmødet den 24. og 25. april.

0 Kommentarer