Færre delegerede

En enig hovedbestyrelse har besluttet at stille forslag på delegeretmødet den 24. og 25. april om at begrænse antallet af delegerede fremover.

En enig hovedbestyrelse har besluttet at stille forslag på delegeretmødet den 24. og 25. april om at begrænse antallet af delegerede fremover.

HB foreslår, at valggrupper fremover kan vælge den første delegerede, når valggruppen mindst har et medlemstal, der svarer til 1/800 af forbundets samlede medlemstal. Derefter kan valggruppen vælge en delegeret mere for hver efterfølgende fulde 1/400 af forbundets medlemstal. Forslaget betyder, at der i 2000 ville kunne vælges 389 delegerede – mod de 465, der kan vælges efter de nuværende regler. Hovedbestyrelsen foreslår desuden, at der fremover etableres valgforbund mellem arbejdspladser og valggrupper.

Forslaget skyldes dels, at det er svært at få valgt det fulde antal delegerede efter de gældende regler, dels kan det store antal gøre mødet mindre arbejdsdygtigt. Flere medlemmer af HB tilkendegav på HB-mødet, at forslaget er svært at forstå, og at der derfor forestår en stor pædagogisk opgave med at formidle forslaget.

0 Kommentarer