Fællesskab koster

 

 

Enkelte freelancere kæmper indædt mod, at Dansk Journalistforbund laver kollektive aftaler for freelancere, der ikke ønsker det. De ønsker, at et juridisk responsum skal afgøre, om det er tilladt.

Baggrunden er, at en freelancer sandsynligvis har lidt økonomisk skade i forbindelse med, at Journalistforbundet har indgået en aftale med Berlingske Tidende om videreudnyttelse og videresalg af freelance-artikler.

FreelanceGruppens bestyrelse ønsker ikke noget responsum. Bestyrelsen siger, Journalistforbundet har kørt forhandlingerne meget demokratisk.

Sagen begyndte, da utallige Berlingske freelance-artikler havnede i InfoMedias arkiv, efter at det blev oprettet i oktober 2002. Det skete uden, at freelancerne havde givet lov. Som kompensation forhandlede Journalistforbundet en aftale på plads. Ifølge aftalen fik freelancerne 150.000 kroner til deling for de artikler, der i tre måneder uberettiget havde ligget på InfoMedia.

Alle de freelancere, der leverer fast til Berlingske Tidende, kunne stemme om aftalen. 90 procent stemte ja. "Vi bestræber os på at lave kollektive aftaler for freelancere," har forbundets direktør og jurist, Anne Louise Schelin, gentaget utallige gange – dels på tre medlemsmøder i Århus, Odense og København, dels på forbundets debatside.

Jacqueline Jensen er vred over aftalen, selv om hun har stemt ja til den. Hun har på forbundets debatside skrevet, at erstatningen betyder, at hun kun har fået syv promille i erstatning i forhold til det beløb, hun mener at kunne have fået, hvis hendes sag havde været kørt særskilt.

Hertil siger forbundsledelsen, at mange måtte sluge meget store kameler for at få en kollektiv aftale, og at freelancerne desuden ikke kan være sikre på, hvor en individuelle retssager ville være landet.

"Aftaler med modparten er ikke et spørgsmål om ret og rimelighed – det er et spørgsmål om magt," siger Kristian Melgaard, der er medlem af Journalistforbundets forretningsudvalg.

Han tilføjer, at det kan være nødvendigt at sætte sin indkomst i spil for at få vederlag for videreudnyttelse og videresalg af artikler. FreelanceGruppens bestyrelse er enig. Den siger, at prisen for aftalen var værd at betale.
Anne Louise Schelin henviser til, at tre højesteretsdommere i en kendelse har slået fast, at Journalistforbundet har mandat til at forhandle om ophavsrettigheder for sine medlemmer.

0 Kommentarer