Fælles studiestemme

Vedtægtsændringer skal sætte lidt mere skub i KaJO's forårsgeneralforsamling.

Vedtægtsændringer skal sætte lidt mere skub i KaJO's forårsgeneralforsamling.

De studerende har brug for et forum, hvor de tre kredse for journaliststuderende kan udveksle synspunkter, nedbryde myter om hinanden og tale med en fælles stemme over for DJ og den øvrige medieverden. Opbygningen af sådan et forum bliver en af de store opgaver for den nye bestyrelse.

Det blev en af konklusionerne på generalforsamlingen i Kredsen af Journaliststuderende i Odense (KaJO) den 26. marts. Ellers var det ifølge KaJO-formanden en lidt skrabet udgave af en generalforsamling med en række vedtægtsændringer og kun lidt diskussion af den faglige linje.

De fleste vedtægtsændringer er rene trimninger, der skal bringe vedtægterne i overensstemmelse med det faglige arbejde, forklarer KaJOs afgående formand, Tanja Parker Astrup.

En lille ændring er dog lidt fagpolitisk begrundet: Fremover skal forårsgeneralforsamlingen holdes i april, så de nye studerende fra januar-optaget kan nå at komme lidt ind i sagerne. Det skulle gerne give en lidt mere indholdsmættet generalforsamling end den netop afholdte.

 

Respekt
Et af de svære punkter på de studerendes dosmerseddel for den kommende tid er holdningen til praktiktiden. De studerende i Odense føler sig somme tider forfordelt, fordi en stor del af praktikstillingerne er slået op som 18-måneders-stillinger.

"Det betyder jo, at der er et antal stillinger, som vi på forhånd er udelukket fra at søge. Og derudover kommer vi ikke uden om, at der alt andet lige ville være flere praktikpladser, hvis alle studerende lige som os kun havde 12 måneders praktik i uddannelsen," siger Tanja Parker Astrup.

Alligevel ville hverken hun eller generalforsamlingen være med til at kræve, at også DJH-studerende skal ned på 12 måneders praktik, sådan som de studerende fra RUC ellers havde opfordret til.

"Vores grundholdning er, at vi skal respektere forskellen på de tre uddannelser og altså også, at der er forskel på praktiktidens længde. Til gengæld må vi forvente det samme af arbejdsgiverne, så de ikke forfordeler nogen eller presser folk til at forlænge praktiktiden ud over de 12 måneder," siger hun.

 

Formandsskifte
Tanja Parker Astrup genopstillede ikke til formandsposten, men foretrak at arbejde videre som menigt medlem af bestyrelsen.

"Jeg er på vej ud i praktik og er dermed på vej væk fra Odense i en periode, og så kan jeg ikke passe formandsposten samtidig. Det er vigtigt, at formanden er der, hvor tingene sker, altså hjemme på universitetet blandt sine medstuderende," forklarer hun.

I stedet valgte KaJO Louise Degn-Hansen og Michelle Bager som henholdsvis ny formand og ny næstformand, begge 2.-semesterstuderende og begge tidligere medlemmer af bestyrelsen.

"Det er både vedkommende og relevant i forhold til hverdagen at deltage i bestyrelsesarbejdet. Og så synes jeg, det er dødspændende at møde folk i branchen og i forbundet og føre de studerendes synspunkter frem. Jeg har tænkt mig at arbejde videre i samme ånd som de tidligere formænd, og så må jeg jo se, om jeg kan gøre det lige så godt som de stærke damer, der har siddet før mig," siger den nye KaJO-formand.

Til de øvrige bestyrelsesposter var der genvalg over hele linjen.

 

Mere generalforsamlingsstof: Nej til flerfunktionalitet, Lad kredsene betale, Kampvalg i Nordjylland, Pengepolitik og polemik, Krisekredsen, Kritik af FU, Plads i DjE, Mangler tid og penge, Nej til gratisarbejde, Amputeret praktikforløb, Larmende tavshed, Luk skolen og Videre med det visuelle.

0 Kommentarer