Facts om undersøgelsen

JOURNALISTEN har interviewet 129 medlemmer af Dansk Journalistforbund om deres forhold til den lokale kreds. De 129 svarer til 1,35 procent af de 9.482, der var medlem af DJ den 1. februar 1999.
  • JOURNALISTEN har interviewet 129 medlemmer af Dansk Journalistforbund om deres forhold til den lokale kreds. De 129 svarer til 1,35 procent af de 9.482, der var medlem af DJ den 1. februar 1999.

I Kreds 1, DJs medlemsstærkeste kreds (der også favner Bornholm), er 31 blevet interviewet. I de øvrige kredse er mindst 15 blevet interviewet.
Undersøgelsen dækker syv kredse – kredsene 1-6 samt Kreds Fyn (Kreds 9).
De fire elevkredse er ikke med i undersøgelsen. Disse kredse er ikke primært geografisk forankret, derimod er det studiet, der knytter medlemmerne sammen. Grønland er ligeledes udeladt, da denne kreds geografisk adskiller sig radikalt fra de øvrige.

0 Kommentarer