Facitliste

I Erik Hansens YTR!-kommentar på bagsiden optræder en række eksempler med artikler, hvor journalisten har begået en sproglig fejl. Her er sætningerne i en korrekt udgave.

I Erik Hansens YTR!-kommentar på bagsiden optræder en række eksempler med artikler, hvor journalisten har begået en sproglig fejl. Her er sætningerne i en korrekt udgave.

»Nyhedsbrevet sendes direkte til din e-mail-adresse.«

»Ekspeditionen går i al sin enkelhed ud på at …«

»Han har en yndlingsrestaurant, der er mexicansk.«

»Ministeriet har ikke nogen undskyldninger.«

»Den russiske kirkes overhoved, Aleksej II …«

»Næste dag var det et helt andet billede, der tegnede sig.«

»Alle som én har de ansatte skrevet under.«

»To dage før den ulyksalige tragedie …«

»Muligheden for en mægling i forligsinstitutionen mislykkedes.«

»… tanken om, at fyreseddelen også kan have det formål at få tavlen visket ren.«

»Den største faldgrube for danskere, der kommer herned, er, at de isolerer sig i små ghettoer.«

»Denne dag skulle blive lige så forvirret som alle andre i denne tid.«

»Nu melder spørgsmålet sig, hvilke våben der skal købes.«

»Det er, som om der i øjeblikket hænger en sky af tragedie over landet.«

»Der gik ikke en dag, uden at der kom en af de nyrige og ville sælge noget.«

»Bliver huset ødelagt, så er det, fordi arkitekten ikke er blevet forstået.«

0 Kommentarer