Facebook skal styrke DJ’s rekruttering

Dansk Journalistforbund har drøftet 4 forslag, der skal sikre rekrutteringen til fagligt arbejde, blandt andet hovedbestyrelsen. De sociale medier står øverst på planen.

Dansk Journalistforbund har drøftet 4 forslag, der skal sikre rekrutteringen til fagligt arbejde, blandt andet hovedbestyrelsen. De sociale medier står øverst på planen.

De fire forslag, der blev præsenteret på hovedbestyrelsens møde i Århus, handler blandt andet om brug af sociale medier frem mod delegeretmødet 2011 og en ny måde at arbejde på i hovedbestyrelsen.

I rekrutteringsplanerne understreges det, at en meget stor del af de yngre medlemmer i DJ ikke orienterer sig via DJs medier – Journalisten, journalisten.dk og journalistforbundet.dk – men i stedet er aktive i sociale netværk som Facebook.

"Ved en målrettet indsats på medier som Facebook kan DJ-kandidaterne opnå større opmærksomhed," hedder det i planen, hvor det påpeges, at DJ på Facebook har 4.998 venner.

Det understreges i forslaget, at den aktive brug af Facebook i rekrutteringen "vil være et spring væk fra den hidtidige strategi om primært at kommunikere via egne medier."

Lars Lindskov, medlem af FU, var ikke imod brugen af sociale medier, men påpegede, at strategien alligevel forekom ham lidt paradoksal.

"Vi skal overveje meget kraftigt hvilket signal vi sender, når vi i DJ siger, at vi ikke kan komme i kontakt med unge mennesker via de medier, vi selv lever af at lave," sagde Lars Lindskov, der er yderst skeptisk over, at DJ lovpriser et socialt medie, der ikke har den respekt for ophavsretten, som DJ kæmper for at udbrede.

Andre elementer i rekrutteringsplanen er, at styrke de politiske diskussioner i hovedbestyrelsen og skrue ned for "drift- og detalje-diskussioner".

0 Kommentarer