Facebook blev overrumplet af misinformation – her er løsningen

Facebook har siden sidste sommer forberedt sig på det danske folketingsvalg. Misinformation, udenlandsk indblanding og hadefuld tale er nogle af de emner, Facebook er opmærksom på: ”Vi er på tæerne, fordi vi har set eksempler på det i valgkampe andre steder på kloden”

”Hvis vi efter et folketingsvalg ikke ser en eneste artikel med Facebooks navn på, så er vi meget glade.”

Sådan svarer Facebooks europæiske chef for medierelationer, Jesper Doub, om succeskriterierne for Facebook i forbindelse med det forestående folketingsvalg den 5. juni 2019.

Jesper Doub var tirsdag gæst ved Mediernes Årsdag i København.

Han fortæller, at Facebook har lært meget siden 2016, hvor der blandt andet var præsidentvalg i USA og valg om briternes udtrædelse af EU.

”Jeg kan ikke garantere, at der 100 procent ikke vil være falske nyheder. Men jeg ved, at vi har reduceret det helt enormt med de nye regler, vi har,” siger Jesper Doub og fortsætter:

”Vi har faktatjekkere, som er meget opmærksomme på folk, der misbruger og opretter falske profiler. Vi tager omkring en million falske profiler ned om dagen.”

Facebook på tæerne

Martin Ruby, Facebooks politiske chef for Norden, fortæller, at Facebook siden sidste sommer har været i dialog med Folketingets partier, efterretningstjenesten og de centrale ministerier i valgkampen – Indenrigsministeriet og Justitsministeriet.

”Vi har aftalt med de aktører, at de får en fast track-ordning til os. En slags hurtig adgang via nogle nøglemedarbejdere, hvor de får løst problemer meget hurtigt,” siger Martin Ruby.

Hvor stor er risikoen for indblanding i det danske folketingsvalg på Facebook?

”Vi er på tæerne, fordi vi har set eksempler på det i valgkampe andre steder på kloden. Men vi har ikke set noget konkret ift. den danske valgkamp endnu. Men vi tager jo løbende indhold ned, som vi vurderer som værende koordineret falsk adfærd på tværs af en masse platforme og med forsøget på at manipulere folkestemninger. Det er ofte russere og iranere, som er involveret i det,” forklarer Martin Ruby.

Aktører i valgkampen

Ud over spredning af misinformation er Facebook også opmærksom på deres egen indholdspolitik.

Facebook holder et skarpt øje med, at debatten ikke drukner i hadefuld tale, og at aktørerne i valgkampen ikke skal blive lagt ned af tekniske problemer.

”Det kan være, at de bliver hacket, eller at de får taget indhold ned, som ikke skulle være taget ned,” siger Martin Ruby og tilføjer:

”Vi kan ikke tåle, at der går mange dage og uger med at få løst problemer i forbindelse med en valgkamp. Det vil være fatalt.”

Vil Rasmus Paludan forblive udelukket under hele valgkampen?

”Paludan har gentagne gange forbrudt sig mod vores retningslinjer. De regler gælder for alle; mig, dig og Rasmus Paludan inklusive. Men udelukkelsen udløber jo på et tidspunkt, og ud fra det, han selv har oplyst om karantænen, så er han tilbage på platformen inden valget. Om han så bliver på platformen, er op til ham selv, og hvordan han opfører sig,” siger Martin Ruby.

Politiske annoncer

Facebook har i april udrullet et nyt system for politiske reklamer, der har til formål at skabe øget gennemsigtighed.

”Nu skal man verificeres og godkendes som politisk annoncør, inden man kan indrykke politiske annoncer,” siger Martin Ruby.

Det kommer ifølge Martin Ruby som en eftertanke på det amerikanske valg.

”Hvor russerne lavede politiske annoncer under dække af at være nogle andre aktører, end de var.”

Martin Ruby fortæller, at Facebooks nye system gælder for politiske annoncer i bred forstand.

”Det er ikke kun politiske partier eller kandidater. Det er også organisationer som fagforeninger, erhvervsorganisationer og Greenpeace,” siger han.

Hvad vil I gøre for at undgå de problemer, der har været i andre lande?

”Vi har lært rigtig meget. Mange af de ting, der skete i forbindelse med den amerikanske valgkamp, kom bag på os. Det gælder både udenlandsk indblanding, misinformation og andre emner. I dag laver vi en hulens masse tiltag, såsom aftaler med faktatjekkere ift. misinformation. I Danmark har vi lavet aftale med Mandag Morgen og Tjekdet, som verificerer, om historierne er rigtige eller forkerte,” siger Martin Ruby.

Han siger, at analyser viser, at langt de fleste falske nyheder er økonomisk motiverede.

”Det vil sige, at unge knægte, der sad i kældre i Østeuropa, tjente penge på at lave vanvittige historier, som folk klikkede på i stor stil. Det har vi efterfølgende sat en prop i ved at minimere trafikken til deres hjemmesider.”

Facebook har ifølge Martin Ruby inden for de seneste par år også kørt en klapjagt på falske profiler.

”Sidste år fjernede vi over to milliarder falske profiler på de første tre kvartaler. Endelig har vi investeret voldsomt i antal medarbejdere og kunstige intelligenssystemer,” siger han.

Hvad er jeres succeskriterier for det danske folketingsvalg?

”Succeskriteriet er, at Facebook bliver et godt sted for en masse politisk debat. Et sted, hvor politikerne debatterer med vælgerne og hinanden. Det må godt være en fri, frisk og hård debat. Men den skal ikke være hadsk,” forklarer Martin Ruby.

2 Kommentarer

Steen Ole Rasmussen
9. MAJ 2019
På forsiden af JP, lige nu:
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11368718/paludan-taler-om-at-udrydde-muslimer-i-video-om-endeligt-maal/
Steen Ole Rasmussen
9. MAJ 2019
Det er jo ikke facebook, der har et problem.

Et parti stiller op på et program, hvis primære, eneste indhold går på, at rense det danske samfund for muslimer/islam.

Det er eklatant brud på grundloven og international menneskeret.

Sagen er, at fænomenet er skabt, ikke af sig selv, men den orden, der indeholder en distinktion mellem fake og ikke fake.

Debatten om ytringsfriheden blev startet op af Flemming Rose/JP, der introducerede den praksis, der handler om at provokere alene under henvisning til retten til det, i ytringsfrihedens navn.

Provokationerne har siden været reserveret dem, der provokere muslimer/islam.

Man er kommet der til, hvor man tillader klokkeklare brud på loven, for at få den dagsorden, som man behøver.

Straffeloven § 266 b siger:
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Når et politisk system, en administrativ orden, en medieverden tillader et parti at stille op på et program, der forbryder sig mod straffeloven, så har man mistet al integritet.

Det handler om noget stort, som i medarbejdere ved diverse medier måske skulle se at få sat navn på. I arbejder for noget, der ikke fortjener nogen som helst form for respekt.

Læs også

”Min mor ringede og spurgte, om det nu virkelig var en god idé med det der Facebook”

24. MAJ 2018
Kommentatorerne skød løs – men ingen gættede den rigtige valgdato

Kommentatorerne skød løs – men ingen gættede den rigtige valgdato

07. MAJ 2019
Kommentatorerne skød løs – men ingen gættede den rigtige valgdato

Kommentatorerne skød løs – men ingen gættede den rigtige valgdato

07. MAJ 2019