Få kvinder i toppen af verdens medier

Langt de fleste af alverdens journalister er mænd. Og hele 73 pct. af alle topposter i medieverdenen udgøres af mænd. Det viser en ny rapport.

Langt de fleste af alverdens journalister er mænd. Og hele 73 pct. af alle topposter i medieverdenen udgøres af mænd. Det viser en ny rapport.

Det er International Women's Media Foundation, der står bag undersøgelsen blandt 500 medieselskaber i 59 lande. Og heraf fremgår det, at to tredjedele af verdens reportere er mænd.

Den nye undersøgelse, Global Report on the Status of Women in the News Media, viser i øvrigt, at hovedparten af alle funktioner i nyhedsmedierne verden over styres af mænd. Kvinder er endda særskilt underrepræsenteret blandt topcheferne og har også lavere løn end mænd i langt de fleste lande.

Rapporten er just fremlagt i forbindelse med the International Women Media Leader’s konference i Washington, hvor 75 kvindelige mediebosser fra hele verden diskuterede, hvordan man kan sikre flere kvinder på redaktionerne verden over.

Ser man alene på USA og Vesteuropa, så er det i øvrigt kun hver fjerde topchef, som er kvinde. Og blot to tredjedele af medierne i Vesteuropa har en ligestillingspolitik. 

Japan overgår dog alle. Her er der seks gange så mange mænd som kvinder, og på topposterne er der stort set kun mænd.

"Det er altafgørende, hvis man vil fremme kvinders tilstedeværelse, at den øverste direktion er optaget af spørgsmålet," erklærede Kjersti Sortland, chef for reportage-gruppen på Verdens Gang, på konferencen.

Her blev Verdens Gang samtidig fremhævet som et forbillede, fordi virksomheden har indgået en aftale om, at der skal være 50-50 ligestilling.

Hele rapporten kan læses her som PDF-fil.

0 Kommentarer