Ex-Bastard-direktør: Dom gør det svært at arbejde

Bastard-journalister skal udlevere skjulte optagelser fra plejecenter Ringbo. »Dommen giver myndighederne ret til at tage journalisters råmateriale,« siger tidligere direktør i Bastard Film  

Det er et brud på kildebeskyttelsen og journalisters fundamentale arbejdsvilkår, når retten i Glostrup har krævet journalistisk råmateriale udleveret. Det mener Larm Film-direktør Søren Steen Jespersen, som var direktør i Bastard Film, der gennem et halvt år lavede skjulte optagelser på plejecenter Ringbo for at afsløre overmedicinering af psykiatriske patienter.

Dommen er den foreløbige konklusion i en sag, som FOA har ført for fire ansatte på Ringbo, der desuden er tilkendt økonomisk godtgørelse.

»Konfiskationen af råmaterialet er et nybrud, for det ændrer grundlæggende ved vores kildebeskyttelse. Forestil dig, at der er nogen, der siger noget på det materiale, som er af privat karakter, eller som på anden måde ikke har nogen offentlig interesse. Det skal ikke udleveres til hverken politiet eller nogen andre. Det er det ansvar, som vi tager på os som journalister ved at opbevare vores kildemateriale. Så det er et grundlæggende journalistisk princip, man træder under fode med denne her dom,« siger Søren Steen Jespersen.

 

FOA-formand Dennis Kristensen siger næsten det samme, men fra den modsatte side: »Det er et grundlæggende demokratisk problem, at en privat virksomhed kan gå rundt og optage os og så gemme optagelserne i deres eget private efterretningsarkiv eller sælge dem.«

»Det er jo en principiel diskussion, som vi har haft i årevis, og vi har jo registertilsynets ord for, at det er i orden, at journalister opbevarer kildemateriale. Det kan jo også være dig, der har dine notesblokke fra de sidste fem år med interviews, baggrundssnak og sladderhistorier, som er udokumenterede. Det har du som professionel journalist lov til at have, og du har ret til at beskytte det mod fremmede øjne,« siger Søren Steen Jespersen.

Synes du ikke, at der er forskel på, om man har beholdt noter fra interviews og offentligt tilgængeligt materiale, og så at man har lavet skjulte optagelser med folk, der siger alle mulige private ting?

»Nej, principielt synes jeg ikke, at der er nogen forskel. For hvis man i denne her sag kan dømme, at vi skal udlevere råbånd, så vil man også kunne det i tusinde andre sager, hvor man også har optaget en masse råmateriale.

Forestil dig for eksempel optagelser fra et kamera, der er gået rundt i danske soldaters lejr i Helmand, hvor der er ting, der kan kompromittere folks sikkerhed,« siger Søren Steen Jespersen.

 

Hvordan tænker du så, at man skal forholde sig som journalist, hvis det her er noget, der kommer til at danne præcedens?

»Det kan have den konsekvens, at vi alle sammen bliver nødt til at slette vores kildemateriale. Det gør det ret svært at arbejde. For eksempel har Thomas Heurlin gået og arbejdet på en film om bandemiljøet på Nørrebro, og hans kildemateriale kunne da godt være interessant for politiet. Hvis jeg var ham, så ville jeg da skynde mig at slette alt,« siger Søren Steen Jespersen.

Hvad er problemet i, at man sletter alt det, som man ikke skal bruge?

»Det er jo vores arbejdsmateriale. Jeg har ikke kigget på materialet fra Ringbo siden, jeg har bare passet på det, så jeg kunne godt sige, at lige i denne her sag, er der ikke nogen, der har brug for at kigge i det, og derfor håber jeg faktisk, at det er blevet destrueret. Men det er ikke det, der er det interessante ved dommen. Det interessante er, at dommen giver myndighederne ret til at tage journalisters råmateriale,« siger Søren Steen Jespersen.

Dennis Kristensen siger, at det »journalistisk set var at springe over, hvor gærdet var lavest i jagten på dramatiske billeder.«

»Det er det vildeste vrøvl. Han har fremturdet med den påstand utallige gange, og jeg synes, at det er helt latterligt. At skaffe dokumentationen med skjulte optagelser er ikke der, hvor gærdet er lavest. Det er et kæmpemæssigt arbejde. Skulle vi have sprunget over, hvor gærdet var lavest, så skulle vi have fundet nogle kilder, der ville stille sig op foran kameraet og sige, at de havde oplevet nogle slemme ting. Man kunne ikke dokumentere det, men så ville det være påstand mod påstand. Vi er ude i månedsvis og skaffe dokumentation, så det er der, hvor gærdet er højest.«

1 Kommentar

Marie Hjort
25. MAJ 2013
Så burde vi også kunne få
Så burde vi også kunne få politikernes råmateriale (den ny offentlighedslov)