Evaluering: To ekstraordinære og turbulente år i DJ

Hovedbestyrelsen har evalueret to års arbejde. Chikanesagen, hvor DJ undersøgte anklager om sexchikane, har overskygget det politiske arbejde. ”Atypisk og turbulent” lød det

En ganske ekstraordinær samling – hvor vi ikke nåede alt det, vi havde håbet. Og et ønske om mere tid til at arbejde med blandt andet de vigtige rapporter om Fremtidens Forbund og Fagenes Fremtid.

Sådan kan man sammenfatte hovedbestyrelsens mundtlige evaluering af de seneste to års politiske arbejde.

En evaluering, der dækker perioden siden seneste delegeretmøde i foråret 2017.

”Det har været ganske atypisk med ekstraordinære spørgsmål. Vi har måtte erkende, at i 3-4 måneder var der ting, vi ikke fik gjort,” sammenfattede Villy Dall, journalist på Thisted Dagblad, da han som den første fremlagde sin vurdering.

Det skete på hovedbestyrelsens sidste ordinære møde, før en ny hovedbestyrelse skal vælges på delegeretmødet sidst i april i Kolding.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, brugte ordene ”atypisk og turbulent” om perioden.

Anklager om seksuelle krænkelser

Det ekstraordinære, der slog ned i DJ og det politiske arbejde i november 2017, var de anklager om seksuelle krænkelser, som to tidligere medarbejdere rettede mod ansatte i DJ.

Sagen endte med, at en mellemleder måtte forlade forbundet.

DJ har også udarbejdet ny struktur, oprustet i antallet af mellemledere og vedtaget nye interne regler for relationer mellem medarbejdere. 

Samlet kostede sagen inklusive advokatundersøgelse ifølge DJ cirka 2,5 mio. kr.

Derudover holdt de 15 medlemmer af hovedbestyrelsen en række møder hen over julen 2017, hvor de forsøgte at udrede sagen og lægge en strategi for løsningen og fremtiden.

Advokatundersøgelsen kunne ikke dokumentere sexchikane. ”Men det står alligevel klart for mig og for DJ’s hovedbestyrelse, at der var noget at komme efter," sagde Lars Werge, da undersøgelsen var afsluttet.

For lukket

”Det politiske arbejde har været overskygget af ekstraordinære temaer. Det håber jeg ikke bliver det samme i næste periode,” sammenfattede HB-medlem Thilde Høybye.

Merete Lindstrøm, journalist på KNR, som var med via Skype fra Grønland, mente at chikanesagen i perioden var kørt for lukket i hovedbestyrelsen.

”Fordi det har været så lukket, har der været nogle misforståelser om, hvad der blev sagt og besluttet. Den sag kunne vi have tacklet anderledes. Der var for lidt konsekvens for den administrative ledelse,” sagde hun.

To vigtige rapporter – for lidt tid

Flere medlemmer påpegede – uden sammenhæng med chikanesagen – at de fandt det uheldigt, at udgivelsen af de to vigtige rapporter Fagenes Fremtid og Fremtidens Forbund faldt for tæt på hinanden og for tæt på delegeretmødet.

Rapporterne udkom henholdsvis medio januar og medio marts 2019.

”Fremtidens Forbund, det kunne vi godt have gjort anderledes. Den skulle vi have været rundt om tidligere. Det var, som om den debat forsvandt, inden den kom i gang,” sagde Frederik M. Juel, journalist på Berlingske.

Henrik Friis Vilmar, journalist i DR, syntes også hovedbestyrelsen skulle have afsat mere tid til rapporterne.

”Jeg er ked af, at de kom så sent. Det er noget af det vigtigste materiale, vi har fået i lang tid.”

Og:

”Det skulle gå så fandens hurtigt. Vi nåede ikke at få udviklet noget, før vi skal frem til delegeretmødet.”

”Det er vores ansvar”

Tine Johansen, næstformand i DJ, sagde blandt andet, at hun var overrasket over, at hovedbestyrelsen havde brugt så megen tid på at sagsbehandle.

”Vi har været detaljeryttere på administrative detaljer,” sagde hun. Hun nævnte et enkelt eksempel:

”Jeg har brugt for megen tid på at diskutere Feriefonden,” sagde hun og understregede vigtigheden af det mere overordnede politiske arbejde:

”Vi står i en afgørende periode, som kræver, at vi bruger vores kræfter rigtigt,” sagde Tine Johansen.

Samtidig gav næstformanden udtryk for, at hovedbestyrelsen overvurderede medlemmernes interesse for DJ's fremtidige struktur, som er indholdet i rapporten Fremtidens Forbund.

”Det er vores ansvar. Lige som det er vores ansvar, at gribe Fagenes Fremtid. Det er et bagtæppe at træffe beslutninger på i hovedbestyrelsen, og vi skal handle på de anbefalinger, vi har fået,” sagde hun.

Progressive beslutninger

Der faldt også en del roser og positive bemærkninger under evalueringen.

Freja Wedenborg, journalist, der blev valgt ind i 2017, sagde, at hun havde oplevet arbejdet som meget meningsfuldt.

”På trods af de akutte sager, har vi også tager progressive beslutninger, for eksempel at bakke op i OK-18,” sagde hun og understregede, at hun gerne så, at DJ indfører retningslinjer for, hvordan man får en sag på dagsordenen i hovedbestyrelsen.

Fagenes Fremtid vil forme DJs tankegods

Lars Werge, formand for DJ, rundede evalueringen af de to års politiske arbejde af.

”Denne periode har været meget anderledes. Det skyldes, at hovedbestyrelsen kom meget tæt på nogle administrative beslutninger i forbindelse med #metoo for halvandet år siden,” sagde han.

Lars Werge fremhævede som Tine Johansen, at arbejdet med Fagenes Fremtid først lige er begyndt.

”Det kommer til at forme vores tankegods de kommende år,” sagde han.

Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne, oplyste, at han ikke genopstiller til næste periode. Det samme gælder Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ.

Journalisten bringer op mod delegeretmødet interviews med alle kandidater til hovedbestyrelsen.

 

0 Kommentarer