Europanyheder

 

 

Efter 150 dage i luften bliver DRs morgennyheder fortsat kun set af 40.000 seere. Blandt journalister i TV-Byen møder især udlandsnyhederne fra Euronews kritik. Journalisterne siger, at de dårlige seertal er prisen for at sende blokkene fra Euronews uredigeret.

"Bonjour, this is Copenhagen calling."

Klokken er lidt over fire om natten i TV-Byen en tirsdag i februar. Journalist på DRs morgen-tv Bo Taudal har netop ringet til Euronews' redaktion i den sydfranske by Lyon. Bo Taudal skal finde ud af, om der er sket ænd-ringer i rækkefølgen af udlandsindslag fra Euronews.

"Can you send me a fax within ten minutes?" spørger Bo Taudal sin franske kollega.

Rækkefølgen af indslag er vigtig, fordi DRs redaktion i Søborg køber udlandsnyheder fra det europæiske tv-samarbejde Euronews i hele pakker og oversætter dem til dansk. DRs journalister hverken tilføjer eller fjerner noget i tekst eller billede. Deres eneste opgave er at oversætte den engelske speak.

Kun hvis nogle indslag er for voldsomme eller stødende, piller DR dem af.

Da Bo Taudal lægger røret på, er der næsten stille i redaktionslokalet med det store TVA-logo, tv-seerne kan ane bag værterne. Stilheden bliver kun afbrudt af journalister, som sidder ved computere og speaker de engelsksprogede indslag.

Aftalen med Euronews bliver kritiseret af journalister i TV-Byen. De mener, at DR har udliciteret redigeringsretten, og at mange af nyhederne er uinteressante for danske seere, fordi de handler om rent indenrigspolitiske forhold i Europas største lande. Det gælder for eksempel historier om makabre babydrab i England, fusk med enarmede tyveknægte i Torino og Jacques Chiracs løfte til franske læger om et bedre sundhedsvæsen.

Blandt indslagene fra Euronews denne morgen er retssagen mod Slobodan Milosevic og en gruppe palæstinenseres angreb på et fængsel på Vestbredden. Men pakken indeholder også nyheder om, at den franske præsident Jacques Chirac genopstiller til præsidentposten, og at forholdet mellem Vatikanet og Rusland er forværret på grund af oprettelsen af fire katolske stifter i Rusland.

 

Mødt med skepsis
Allerede da DR gik i luften med pakkerne fra Euronews, blev satsningen mødt med skepsis blandt journalister på TV-Avisen. De frygtede, at der ville komme for mange uvedkommende historier. I dag sammenfatter mangeårig journalist på udlandsredaktionen Jørgen Laurvig situationen således:

"Jeg kender ingen journalist på TV-Avisens udlandsredaktion, der har lyst til at arbejde med Euronews om morgenen. Vi kan se, at kollegerne på morgen-tv knokler løs under umulige arbejdsvilkår. Selv om vi på den daglige tv-avis laver mange historier udelukkende med materiale fra de internationale billedbureauer, kan vi selv vælge vinkler, billeder og interviews, og vi forsøger altid at fortælle hi-storierne, så de passer til danske seere. Den mulighed har man ikke med Euronews".

På morgenredaktionen er to journalister sat af til at lave danske indslag, to arbejder på at oversætte udlands- og erhvervsnyheder fra Euronews og en oversætter Euronews' sports-pakke. Redaktionen kan desuden trække på forproducerede indslag lavet af kolleger aftenen før.

 

DR kan præge linien
DRs nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen er tilfreds med morgensatsningen. Hun kan godt lide blandingen af danske historier og udenlandske nyheder med andre vinkler end det, tv-seerne normalt præsenteres for.

Lisbeth Knudsen forsvarer også, at danske seere for eksempel skal forholde sig til svindel med enarmede tyveknægte i Torino.

"Det kan være med til at give et billede af, hvad man taler om i Italien. Det er historier, som er med til at tegne et andet og bredere billede af Europa end det, vi typisk ville have valgt til TV-Avisen."

Nyhedsdirektøren ser ikke DR som passiv modtager af europæiske nyheder. Gennem sit medejerskab af Euronews har DR mulighed for at præge den redaktionelle linie.

"Vi har ikke deponeret redigeringsretten i Lyon. DR Nyheder har ansvaret for, hvad der kommer ud på de danske skærme, og vi har mulighed for at smide dele af fladen, hvis det er nødvendigt – det synes vi bare ikke, det er."
Jørgen Laurvig mener ikke, at DRs medlemskab af Euronews er tilstrækkelig til at sikre public service-forpligtelsen.

"Med aftalen med Euronews har vi i realiteten udliciteret det redaktionelle ansvar for udland – også selv om der er daglige kontakter mellem vores morgenredaktion og redaktionen i Lyon, " siger Jørgen Laurvig.

"Det ville svare til, at DR lavede en aftale med for eksempel Ritzau om at få en uredigeret blok på seks minutter politisk reportage fra Christiansborg hver dag til TV-Avisen, hvor vi ikke havde indflydelse på deres valg af hi-storier, prioritering eller vinkling. Det kunne jeg ikke forestille mig, at man ville gå med til."

Med lanceringen af DR Morgen er DR oppe på 11 daglige nyhedsudsendelser. Målet er en døgnbemandet nyhedsredaktion, og her spiller nyhederne om morgenen en vigtig rolle. Kun et par tidlige nattetimer er nu fortsat ubemandede.

Jørgen Laurvig siger, at han støtter DRs ønske om en døgnbemandet redaktion. Men hvis det strategiske mål kun kan opnås med blokkene fra Euronews, bør DR have større indflydelse på Euronews' redaktionelle linie ved for eksempel at placere en mand i Lyon.

Det forslag har ledelsen foreløbig afvist, fordi der ikke er penge til det.

 

Målgruppen er for bred
Tilbage på morgenredaktionen fortæller Bo Taudal, at han godt kan lide, at Euronews giver et andet nyhedsbillede end BBC og CNN.

Bo Taudal siger, at selv hvis han skulle frasortere i indslag, ville han bevare de fleste. Der er dog som regel en eller to historier dagligt, som falder ved siden af.

"Det er typisk de bløde historier fra Euronews, hvor jeg må spørge mig selv, om danske seere virkelig behøver at vide det."

Med kun 40.000 seere ligger DR langt under TV 2s 130.000 seere. Lisbeth Knudsen er tilfreds med seertallene efter den korte tid, DR Morgen har været på markedet. Det er lykkedes at komme i kontakt med en helt anden målgruppe end TV 2s, siger hun. Hun vil skaffe flere seere ved at markedsføre programmerne bedre.

"Jeg tror, det handler om manglende kendskab. TV 2 har været flere år om at opbygge deres morgen-marked. Der er fortsat mange, som ikke ved, hvad vi laver. Derfor er vi begyndt at reklamere for morgenudsendelserne i vores andre programmer og via program-trailere," siger Lisbeth Knudsen.

Den strategi tror DR-journalist Tyge Pedersen ikke på.

"Man kan reklamere lige så tosset, man vil. Men de fleste seere har jo set programmet, vejet det og åbenbart fundet det for let."

Tyge Pedersen har arbejdet med udlandsstof i radio og tv i årtier og er i dag vært på DR2s Udefra, der sender udenlandske dokumentarprogrammer.

Han mener, at afviklingen af morgennyhederne fungerer professionelt, og at studieværterne er dygtige. Pakkerne fra Euronews er bare ikke gode nok.

"Indslagene er ofte resultatet af en meget britisk, meget fransk, meget italiensk eller meget tysk vinkel. Det giver uvedkommende oplysninger og uvedkommende indslag. Men det kan vel ikke være anderledes, når det skal sendes så mange steder på en gang," siger Tyge Pedersen.

 

0 Kommentarer