Ophavsret

EU-trussel sætter fart på ny dansk lov om ophavsret 

Efter at EU-Kommissionen har stævnet Danmark, fremsætter kulturministeren et lovforslag om ophavsret.

Danmark har været for langsom til at gennemføre et EU-direktiv om ophavsret for kunstnere.

Faktisk gik det så sløvt for sig, at EU-Kommissionen i februar meddelte, at Danmark ville blive indbragt for EU-domstolen for ikke at have implementeret de nye regler.

Kulturministeriet meddeler nu, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) i maj vil fremsætte et lovforslag, der skal sørge for, at Danmark får gennemført EU-direktivet om ophavsret.

”Det er godt nyt for kunstnerne, at de som følge af de nye regler fremover får bedre kort på hånden, når de skal forhandle aftaler, og det er godt for os alle, at vi får bedre adgang til viden og til vores kulturarv.”

Han tilføjer, at lovforslaget kun er første skridt i forhold til at sikre en mere moderne ophavsret, som der er et udbredt ønske om i kunst- og kulturlivet.

EU-direktivet skulle have været indført i dansk lovgivning i juni 2021, men blandt andet på grund af coronahåndteringen er det ikke sket til tiden.

Formålet med den nye lovgivning er blandt andet, at kunstnerne får mulighed for at indgå bedre aftaler med producenter og streamingtjenester.

Blandt andet vil en skuespiller kunne få oplyst, hvor mange indtægter en film har haft.

0 Kommentarer