SLAPP

EU tager “godt første skridt” i kamp mod forsøg på at få journalister til at holde kæft

Et stort flertal i Europa-Parlamentet stemte tidligere på ugen for et nyt regelsæt, der skal danne grundlag for lovgivning mod søgsmål mod medier

Det er rigtig, rigtig godt, at medlemmerne af Europa-Parlamentet tager det alvorligt og gør noget ved det.

Sådan lyder det fra Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund, efter et stort flertal i Europa-Parlamentet tidligere på ugen stemte for et sæt regler, der skal forsøge at komme grundløse søgsmål mod journalister, medier og aktivister til livs.

Der er tale om en indsats mod de såkaldte SLAPP’s, der er søgsmål rettet mod journalister, medier og andre kritikere.

”Det er et grænseoverskridende problem, og der er masser af eksempler på, at journalister er forsøgt udmattet og ruineret med sådan nogle sager med det mål at få dem til at holde kæft,” siger Tine Johansen.

Navngivet efter dræbt journalist

498 medlemmer af parlamentet stemte for det nye regelsæt. 33 stemte imod, mens 105 enten ikke stemte eller forholdt sig neutrale i afstemningen. Reglerne skal nu til forhandling med medlemslandene, før det bliver til egentlig lovgivning.

”Det er et godt første skridt. Alene det, at man sætter så massivt ind og har fokus på det her problem er et godt første skridt,” siger Tine Johansen.

En nylig undersøgelse af SLAPP-sager viste, at antallet af den type sager toppede i 2020, hvor der var 114 af slagsen.

Nogle af de mest velkendte sager har været rettet mod den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia, der i årevis afdækkede korruption, før hun blev dræbt af en bilbombe i 2017.

I 2022 præsenterede EU-Kommissionen et anti-SLAPP direktiv sammen med en pakke af anbefalinger til at styrke beskyttelsen af journalister. De nye regler og den kommende lov på området bliver også refereret til som ‘Daphnes Lov’.

Udkastet til det nye direktiv, som Europa-Parlamentet stemte for tirsdag, lægger op til, at der kan sættes ind i sager, der går på tværs af landegrænser i EU.

Under pres i flere lande

Det vil sige, at sagsøgeren og domstolen ikke har hjemsted i samme land, eller når en artikel, et opslag, video, forskning eller kunst har relevans for mere end et medlemsland og kan tilgås elektronisk.

Med de nye regler bliver der lagt op til, at man kan anmode om afvisning af retssagen, så det er op til sagsøgeren at bevise, at sagen ikke er ubegrundet. Sagsøgeren vil også skulle dække de fulde sagsomkostninger.

”Journalister er under pres i flere EU-lande, og det truer vores europæiske demokratier. EU skal beskytte det demokratiske fundament, som journalistik er. Derfor er lovgivningen det europæiske fællesskabs forsøg på at hjælpe journalister og medier, der oplever disse systematiske retssager, som skal få dem til at tie,” udtaler Europa-Parlamentsmedlem Morten Løkkegaard (V) i en skriftlig kommentar.

Reglerne, som skal forhindre SLAPP-sager, er et vigtigt skridt, men i Europa-Parlamentet ved vi, at vi kan gøre mere for at understøtte journalisters betydningsfulde arbejde,” fortsætter han.

Tine Johansen hæfter sig ved, at det nu er op til medlemslandene at diskutere og på sigt implementere lovgivningen.

”Der er også EU-lande, der ikke går synderligt meget op i pressefrihed. Men der har vi Media Freedom Act på vej, som også er et skridt i den retning, og EU-systemet som sådan har konstant fokus på det,” siger hun.

0 Kommentarer