EU bør beskytte whistleblowers

ALARM. Der bør etableres et organ inden for EUs egne institutioner, som effektivt kan beskytte de såkaldte whistleblowers. Det mener Aidan White, generalsekretær i Det Internationale Journalistforbund (IFJ).

Kravet blev fremsat i forbindelse med en høring i Bruxelles den 30. september. Her fortalte flere af de senere års kendte whistleblowers om det limbo, de har befundet sig i, efter at de har fortalt offentligheden om kritisable forhold i EU-systemet.

Aidan White mener, at der inden for EUs institutioner findes en udbredt censur-kultur, der gør modige embedsmænd til syndebukke for EU-systemets forbrydelser. Derfor vil generalsekretæren bruge den for tiden suspenderede spanske EU-regnskabschef Marta Andreasen som prøvesag i en test af EU-Kommissionens vilje til åbenhed.

Marta Andreasen påviste i 2002, at EUs pengekasse notorisk er åben for svindel, og er nu af EU-Kommissionen anklaget for politisk illoyalitet.

»Her er en kvinde, som står over for at blive fyret, fordi hun fortalte sandheden om problemerne i EUs regnskabssystem. Problemet var kendt inden for Kommissionen, men man ønskede at holde det hemmeligt for folk. Hvordan passer det på et demokrati, at man kan blive fyret for at fortælle sandheden?« spørger Aidan White, der finder whistleblowers vigtige for EU-institutionernes troværdighed.

IFJ vil nu sammen med en lang række europæiske journalistforbund arbejde på at få skabt et organ, der effektivt kan sikre embedsmændenes ret til at alarmere offentligheden.

0 Kommentarer