Etniske journalisters comeback

Nu er der igen håb om, at en diplomuddannelse for etniske journalister alligevel bliver oprettet på DJH.

Danmarks Journalisthøjskole (DJH) var allerede i september tæt på at sætte journalistuddannelsen for etniske minoriteter i gang. Men de trak den tilbage, på grund af manglende tilmelding.

Nu er der igen håb. Integrationsminister Bertel Haarder har anmodet om at få lov til at bruge en ubrugt reserve fra den såkaldte satspulje. Reserven består af to mio. kroner i 2003 og to mio. kroner i 2004, som han vil bruge til uddannelsesstøtte til de etniske journalister. Men ifølge DJHs beregninger er det ikke nok.

"Vi har fået den gode nyhed gennem medierne, at Bertel Haarder er ved at finde penge til studiestøtte, men ifølge vores beregninger er der kun penge til 13 studerende, og vi skal op på 20," siger Solveig Schmidt, journalist og lektor på DJH.

Solveig Schmidt mener, at det med de udmeldinger, der er kommet fra Bertel Haarder, er muligt, at uddannelsen kan blive oprettet allerede til næste efterår.

"Vi skal være helt sikre på, at vi får pengene, når vi går ud og rekrutterer studerende igen. Vi har sagt to gange, at der kommer en uddannelse. Hvis vi skal ud og sælge den samme vare tredje gang, må vi være sikre på, at det bliver til noget," siger Solveig Schmidt.

Problemerne omkring finansieringen af de studerende har ifølge Solveig Schmidt været fyldt med Bermudatrekanter. De studerende faldt fra, fordi de ikke kunne få studiestøtte under det to-årige forløb, og uddannelsen blev dermed for dyr.

"Når man tager en diplomuddannelse, får man normalt voksenuddannelsesstøtte, men voksenuddannelsesstøtte er udelukket, når uddannelsen inkluderer et forberedelsesår, som vi har indlagt i den etni-ske journalistuddannelse. SU er også udelukket, fordi vores kursus er en del af en videreuddannelse," forklarer Solveig Schmidt.

Hun vurderer, at der er hårdt brug for en etnisk journalistuddannelse for at slå hul i den glasvæg, der findes mellem de etniske minoriteter og medie-verdenen.

0 Kommentarer