Etniske journalister

Fra næste år opretter Danmarks Journalisthøjskole en særlig to-årig diplomuddannelse for etniske minoriteter. Hidtil har kun ganske få med anden etnisk baggrund end dansk søgt ind på DJH. Men fra november næste år får 16 studerende med etnisk baggrund mulighed for at tage en to-årig diplomuddannelse i journalistik. Uddannelsen henvender sig til personer, der i forvejen har en videregående uddannelse.

Først skal de studerende gennem et forberedelsesår, hvor de introduceres til det danske samfund og mediernes rolle. Dernæst et år, hvor de laver journalistik ud fra deres faglige viden. Målet er, at de skal kunne udføre journalistik inden for deres fagområde. DJH har fået støtte fra EUs socialfond på 2,4 millioner kroner til at dække deltagernes udgifter.

Rektor Kim Minke fortæller, at skolen vil undersøge, hvordan man kan tage hensyn til ansøgernes særlige baggrund, når optagelsesprøven skal designes.

"De gældende prøvekrav er jo formuleret efter en normal-dansk karriere, som måske ikke passer til ansøgernes forudsætninger. Så vi vil sandsynligvis omforme nogle af kravene ved optagelsesprøven, men på en måde så prøven alligevel måler ansøgernes evner for at blive journalister. Vi vil ikke slække på de krav, som vi efter to års uddannelse stiller ved den afsluttende eksamen," siger Kim Minke.

Freelancejournalist og formand for Journalistforbundets ligestillingsgruppe, tidligere faglig sekretær, Solveig Schmidt, skal udvikle den nye linie og være underviser.

 

0 Kommentarer