Etiske regler på vej for kommunikatører i DJ

Der bør også være faglige spilleregler for danske kommunikationsfolk, mener formanden for DJ Kommunikation, Lars Elmsted, og peger på de norske regler som inspirationskilde.

Der bør også være faglige spilleregler for danske kommunikationsfolk, mener formanden for DJ Kommunikation, Lars Elmsted, og peger på de norske regler som inspirationskilde.

Ligesom Pressenævnet kan udtale kritik af danske journalister og medier, bør der også være en instans, der kan påpege, når kommunikatører eller deres arbejdsgivere handler fagligt uetisk. I hvert fald hvis det står til Lars Elmsted. I kommunikationsgruppen i DJ har man over flere år arbejdet med udkast til et sæt af fag-etiske retningslinjer, og det udkast er nu netop gået videre til et udvalg i DJ, der, om alt går vel, skal forberede et forslag til næste delegeretmøde.

»Jeg tror, det kan være en hjælp – både for udenforstående til at forstå faget bedre, men også for den enkelte kommunikatør, der kommer under pres i sin organisation og så kan læne sig op ad reglerne. Det kan være, hvis man bliver bedt om at skjule informationer eller arbejde på en måde, der er fagligt korrekt,« siger Lars Elmsted.
Udkastet, som han har været med til at skrive, minder på mange måder om de regler, som foreningen for informationsrådgivere i Norge (NIR) netop har vedtaget. Han satser dog på en endnu skarpere formulering.

»Jeg synes måske, man skulle gå lidt mere til biddet i forhold til, hvordan kommunikationsopgaver bør løses på den rigtige måde. Hvis man drager en parallel til de presseetiske regler, så står der også der ting om, at man skal formidle fakta korrekt, eller at der er ting, man ikke må gøre i forhold til retssager for eksempel.«

I den norske forening har man haft etiske regler i nogle år, og her har man ekskluderet medlemmer for ikke at leve op til reglerne. På samme måde mener Lars Elmsted også, at der bør være en form for sanktion knyttet til et sæt af etiske regler.

»I Danmark skal der jo meget til for at blive ekskluderet af vore forbund, men så er der et pressenævn, der udtaler kritik, og det kunne også være en mulighed på kommunikationsområdet. Der bør være nogle sanktioner.«

Hvis man som kommunikationsmedarbejder tilbageholder informationer, sker det jo nogle gange efter ordre oppefra. Hvem står så med ansvaret i forhold til de etiske regler?

»Etikken er, at man bør sige fra i sådan nogle situationer. Men kommer man ud i noget, der er forkert, så er det organisationen, der har ansvaret, og så vil det være effektfuldt at have en instans, der kan kritisere organisationen,« siger Lars Elmsted, der fastslår, at der stadig kun er tale om et udkast, og at elementer som for eksempel eventuelle sanktioner stadig står til diskussion i udvalgsarbejdet.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
19. OKTOBER 2011
Re: Etiske regler på vej for kommunikatører i DJ

Jeg er en af de store kritikere af kommunikatører i den offentlige sektor, hvorfor jeg også straks vil rose Lars Elmsted for det arbejde, der her er sat i gang. 

Hvis vi skal sikre et samfund med demokratiet som ledetråd, er det hamrende nødvendigt at kommunikatører kender deres rolle og har en faglighed at læne sig op af. 

Den skal være så stærk, at den virker i dagligdagen og virker når den ind imellem skal testes.

Etiske regler er helt sikkert et godt afsæt for dette store - men vigtige - arbejde.

Held og lykke!