Et valg for fremtiden

»Det har virket, som om nogle af de alvorlige konsekvenser af en ekstremt mistroisk og kynisk arbejdsmarkedspolitik, som VKO har ført i de seneste 10 år, pludselig gik op for nogle af de involverede parter.«

»Det har virket, som om nogle af de alvorlige konsekvenser af en ekstremt mistroisk og kynisk arbejdsmarkedspolitik, som VKO har ført i de seneste 10 år, pludselig gik op for nogle af de involverede parter.«

Knap tre ugers intens valgkamp er ved at være forbi, når dette magasin ser dagens lys. Tre uger, hvor de mindste udsving på de forskellige partiers opinionsmålings-popularitet er blevet registreret, analyseret og diskuteret ned til den mindste detalje. Og tre uger, hvor politikernes vilje til at gå efter mere popularitet og mere opbakning i den næste dags målinger har fået dem til at ændre standpunkter og foretage overraskende kovendinger har været en fast bestanddel af dagenes nyhedsstrøm.

Af særlig interesse for DJ har det selvfølgelig været, om valgkampen ville dreje sig om nogle af de emner, vi og vore medlemmer bekymrer os om og arbejder med.
Og man må sige, at særligt forholdene på arbejdsmarkedet har været genstand for debat. Partierne har skiftet holdninger flere gange, når det har drejet sig om efterlønsforliget, om forholdene for de længst arbejdsløse og om andre elementer i forhold til den siddende regerings genopretningspakke.

Særligt med opbruddet på midten af dansk politik, da Lars Barfoed (Kons) og Margrethe Vestager (R) inklinerede og dermed signalerede, at blokpolitikkens endeligt skulle være et tema i valgkampen.
Derefter så vi SF forsøge at indynde sig hos DF, som på sin side talte om, at hvis de dårlige tider fortsætter, så skal man se på en etårig udskydelse af den vedtagne beslutning om, at efter to års ledighed mister man dagpengeretten – en regel, der træder i karakter 1. juli 2012, når den er to år gammel.

Det har virket som om, nogle af de alvorlige konsekvenser af en ekstremt mistroisk og kynisk arbejdsmarkedspolitik, som VKO har ført i de seneste 10 år, pludselig gik op for nogle af de involverede parter.

Det har virket, som om det er gået op for forligspartierne bag efterløns-afskaffelsen, at en fjernelse af efterlønnen ikke i sig selv skaffer flere arbejdspladser – tværtimod presser dén beslutning et i forvejen hårdt anstrengt arbejdsmarked, hvor det er svært at finde jobs, og hvor der i august måned blev sat negativ rekord med blot 5.000 ledige jobs.

Kigger man på valgkampen med positive og samarbejdsvillige briller – sådan som DJ altid gør – så har de tre uger budt på en opblødning af ellers så hårdt optrukne fronter. Det er glædeligt, fordi de danske lønmodtagere, herunder DJ's medlemmer, møder en masse udfordringer i disse år fra såvel arbejdsgivere og politikere, som fra forandringer i strukturer og vaner.

Netop i hårde tider er det efter DJ's opfattelse en fejl at udfordre flexicurity; nogle af de hidtidige ændringer har decideret gjort skade på velerhvervede rettigheder hos mange.
Her tænker jeg blandt andet på muligheden for at optjene fornyet ret til dagpenge, som regeringen reelt næsten har taget livet af, og jeg tænker på, at tilbuddene til de ledige om uddannelse er maksimalt udfordret af såvel den påtvungne kassetænkning i kommunerne, som af et politisk dikteret ønske om at opildne private udbydere uden ordentlige kvalifikationer til at give de ledige nogle reelle muligheder for at komme videre.

Hvis de mange signaler fra valgkampen ikke kun er varm luft og vindfrikadeller, så er DJ både glædeligt overrasket og klar til at diskutere i detaljen med de – nye og gamle – politikere på Christiansborg, hvordan vi sammen kan bringe arbejdsmarkedet på højde med tidens udfordringer.

Hav et godt valg til Folketinget 2011.

0 Kommentarer