”Et utroligt flot resultat”

Faglig revisor Carsten Lorenzen roser DJ's økonomi. Han opfordrer til at gentænke Journalistens udgivelser. Og vurderer, at den klassiske, skrivende freelancejournalist er blevet en minoritet

Faglig revisor Carsten Lorenzen har ros til DJ's økonomi:

”6,2 mio. kr. i overskud. Et utroligt flot resultat, der selvfølgelig er hjulpet på vej af en arvet lejlighed og stort overskud på investeringerne. Men især er det flot, at udgifterne er holdt så meget i ave, at de faktisk er lavere end i 2010, selv om antallet af medlemmer er vokset voldsomt. Samtidig bidrager de mange nye medlemmer også positivt til indtægterne.”

Sådan lyder det i hans revision, der var punkt på dagens møde i hovedbestyrelsen.

Medlemmerne af hovedbestyrelsen besluttede, at mange af tankerne i revisionen er så centrale, at den kommende hovedbestyrelse skal se på dem.

Det blev også besluttet, at hele papiret skal offentliggøres for medlemmerne før delegeretmødet.

Carsten Lorenzen roser også, at DJ har fået gang i en rekrutteringskampagne:

”En offensiv kampagne for at rekruttere nye medlemmer var en stort set uprøvet arbejdsopgave for DJ, der for bare få år siden ville have skabt en del debat. Resultatet viser dog, at kampagnen ikke bare var fornuftig, men også nødvendig. En stigning på 2,8 % i medlemstallet – især studerende og tv-folk, men også en del fra overenskomstdækkede arbejdspladser – understreger, at der er mange, som ikke bare bør være, men også er interesserede i at blive medlem af DJ.”

Journalistens udgivelser

Carsten Lorenzen opfordrer til, at DJ tager højde for, at annonceindtjeningen for Journalisten er permanent og markant mindre end tidligere:

”Stort set alle trykte medier oplever jo samme tendens – og ingen har opfundet den dybe tallerken mht. at tjene penge på digitale medier i stedet. Jeg tror, man skal kigge lidt dybere i krystalkuglen og planlægge en strategi for Journalisten, der lægger linjerne for en fortsat udbygning på net, nyhedsbreve mv. – tilpasset medlemmernes behov og den økonomi, der realistisk set er til rådighed.”

Ny freelancestrategi

DJ har i 2012 og 2013 udarbejdet ny freelancestrategi. Carsten Lorenzen mener, at DJ kunne være gået videre:

”Der er lavet statistik for, hvordan freelancerne er ansat. Det er overraskende for mig, at kun 18 % af freelancerne er fuldtidslønmodtagere. 38 % er fuldtidsselvstændige – og 43 % har blandede indtægter. Samtidig er kun ca. en tredjedel ansat primært med aviser, blade og magasiner.”

Han konkluderer:

”Den klassiske, skrivende freelancejournalist eksisterer nok endnu, men blandt freelancerne i DJ er han/hun blevet en minoritet.”

"Mit gæt ud fra tallene er, at under halvdelen af de samlede indtægter til freelancerne kommer fra arbejdspladser med en DJ-overenskomst. Derfor rammer for eksempel rådet om at tale priser med tillidsmanden forbi de fleste af freelancerne.”

Carsten Lorenzen efterlyser en undersøgelse af, hvor freelancerne tjener deres penge:

”Over tid vil en sådan analyse også langt mere præcist kunne identificere vækstområder, hvor der måske er arbejde til en DJ'er.”