ET TILBUD MAN IKKE KAN SIGE JA TIL

De tre fyrede på DR´s tv-sport fik ikke del i de fordelagtige aftrædelsesordninger, som generaldirektøren fremhævede i debatprogrammet Reimer Bo. »Jeg fortalte jo bare, hvilke aftaler vi har med DJ. Ikke, at vi ville følge dem i den konkrete sag,« siger Christian S. Nissen i dag.
De tre fyrede på DR´s tv-sport fik ikke del i de fordelagtige aftrædelsesordninger, som generaldirektøren fremhævede i debatprogrammet Reimer Bo. »Jeg fortalte jo bare, hvilke aftaler vi har med DJ. Ikke, at vi ville følge dem i den konkrete sag,« siger Christian S. Nissen i dag.

»…når vi har medarbejdere omkring de 60 år, og vi bliver nødt til at afskedige, så er det gud ske lov sådan, at vi først forsøger at se om de kan omplaceres. Og kan, det ikke lade sig gøre, så prøver vi at finde en aftrædelsesordning, så de kan komme på den anden side af de 60 år og dermed få efterløn. Og så fortsætter vi pensionsindbetalingerne op til de er 67 år«.
Sådan udtalte DR´s generaldirektør Christian S. Nissen sig 5. maj i det direkte debatprogram Reimer Bo, hvor han var inviteret til at tale om fyringerne på DR-Sporten.
Men de tre medarbejdere omkring de 60 år har ikke mærket noget til de tilbud, som generaldirektøren talte om.
DR tilbød dem ikke at blive omplaceret.
De tre har selv ønsket en aftrædelsesordning, der ville sikre deres efterløn, men har ikke fået det.
Og pensionsindbetalingerne op til de 67 år, som generaldirektøren nævner, er heller ikke en del af den aftale som nu er faldet på plads mellem DR og de tre fyrede medarbejdere Tommy Troelsen, Poul Erik Andersson og Hans Grønfeldt.

Ikke hold i udtalelse
»Det er ærgeligt, at DR ikke synes, de skal leve op til det, generalen siger,« siger tillidsmand på DR-Sporten Holger Rasmussen.
Sekretariatschef i A-kassen, Linda Garlov, der sammen med Holger Rasmussen forhandlede aftalerne på plads for de tre fyrede, blev forbavset da hun så DR´s udspil.
»Vi havde en klar forventning om, hvad aftalen skulle indeholde efter at have set tv. Men vi blev klogere. Det er besynderligt, at der ikke er hold i det, DR´s øverste leder lover på direkte tv,« siger Linda Garlov.
Generaldirektøren mener ikke selv, at han lovede noget.
»Jeg udtalte mig om, hvilke aftaler vi har indgået med Dansk Journalistforbund. Ikke om hvad vi ville gøre i den konkrete sag. Hvis andre har forstået det som om, jeg lovede nogen noget, så er det en misfortolkning af det, jeg sagde,« siger Christian Nissen.
»Det er meget, meget svært at forstå de udtalelser som Nissen kommer med, som andet end et løfte. Jeg tror ikke, der var nogen, der så den udsendelse, der kunne tro andet,« siger Holger Rasmussen.

Fyret over morgenkaffen
Det er ikke kun de uklare meldinger fra den øverste top, der har skabt rabalder i det efterhånden hårdt prøvede hus i Gyngemosen. Hele fyringsforløbet har ifølge tillidsmand Holger Rasmussen været håndteret meget usmidigt af ledelsen.
Det gælder helt tilbage fra den 26. april, hvor Berlingske Tidende og B.T. som de første kunne fortælle, at der var fyringer på vej på DR-Sporten. Og at det ville gå ud over ældre medarbejdere.
En informationslækage, der betød, at de nu afskedigede kunne læse om deres fyring over morgenkaffen, inden de havde fået besked fra ledelsen.
»Det er meget uværdigt at måtte opleve den slags for folk, der har arbejdet i op til 35 år i DR,« siger Holger Rasmussen.
»Jeg vil nødig kommentere den måde den konkrete sag er håndteret på. Hverken fra ledelsens eller tillidsrepræsentanters side,« siger Christian Nissen.
»Jeg vil heller ikke afvise, at der er begået fejl på begge sider. Det har vi taget fat på internt.«

Intet møde
Holger Rasmussen er også skuffet over, at DR ikke følger deres egen personalepolitik, der på skrift gør klart, hvad der skal ske i sådanne situationer.
»Hvis de havde fulgt personalepolitikken, ville de jo have holdt et møde med hver enkelt af de tre medarbejdere og talt om deres fremtid. I stedet fik de tre bare forelagt en løsning, som de reelt ikke kunne sige nej til.«
»Efterfølgende kan vi se, at ledelsen ville af med dem hurtigt. De var alle tre indstillet på at arbejde videre på deltid, men det ville DR´s øverste ledelse ikke,« siger Holger Rasmussen.
Dermed udelukkede DR også, at der kunne bliver tale om den aftrædelsesordning, som generaldirektøren talte om i Reimer Bo.
Det kom frem på A-kassens delegeretmøde, at det kommer til at koste mindst én af de fyrede 400.000 kroner, fordi pensionen bliver modregnet i efterlønnen, når folk trækker sig tilbage inden de er 62 år. Også selvom det ikke er personens eget valg, at han trækker sig fra arbejdsmarkedet.
»Regeringen har lavet den her ordning, så både arbejdsgivere og -tagere skal hjælpes ad med at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men det har ledelsen i DR tydeligvis ikke forstået,« siger Linda Garlov.
På sporten er medarbejderne endnu ikke klar over, hvordan de vil vise ledelsen, hvor utilfredse de er.
»Men vi vil klart markere, at det her har været menneskeligt meget uværdigt. Og at det har været med til at få endnu flere til at gå med en lille frygt i maven, når det åbenbart er så nemt bare at fyre folk,« siger Holger Rasmussen.

DR-åbens råben
Også andre medarbejdere i DR har ytret deres utilfredshed med den måde, de fyrede er blevet behandlet på. I første omgang udmøntede det sig i et åbent brev, der blev bragt i medarbejderbladet DRåben og i Ekstra Bladet, hvor 34 navngivne medarbejdere underskrev en udtalelse, der tog kraftig afstand fra den førte personalepolitik.
I efterfølgende nummer af DRs interne blad har yderligere 105 medarbejdere skrevet under på den samme udtalelse.
Christian Nissen føler sig dog ikke ramt af kritikken.
»Jeg mener ikke, at kommentaren svarer til den fornemmelse, jeg har efter møder med medarbejderne eller i samarbejdsudvalgene. Her er der ikke nogen, der peger på umenneskelige forhold. Og meget af det, der står i kommentaren, baserer sig desværre på misforståelser eller rene myter. Men det mindsker ikke ledelsens ansvar for at få gjort noget ved disse spørgsmål,« siger Christian Nissen.
At stemningen ikke er god på DR-Sporten i øjeblikket er dog svært at komme uden om.
»De tre fyrede har forsøgt at overbevise sig selv om, at de ikke skal være bitre, fordi de har haft mange gode år i DR. Men det må være meget, meget svært efter det her forløb,« siger Holger Rasmussen.

0 Kommentarer