ET STORT JA TIL REKLAME-FOTOGRAFER

Et stort set enigt delegeretmøde sagde ja til at optage 600 fotografer fra Grafisk Forbund. DJ-medlemmernes skepsis mod at optage folk, der ikke direkte arbejder med journalistik, er dermed nærmest forsvundet.
Et stort set enigt delegeretmøde sagde ja til at optage 600 fotografer fra Grafisk Forbund. DJ-medlemmernes skepsis mod at optage folk, der ikke direkte arbejder med journalistik, er dermed nærmest forsvundet.

»Yes.«
Hovedbestyrelsesmedlem Kate Bluhme kaster sig om halsen på formanden for Pressefotografforbundet, Lars Lindskov. Der er netop blevet stemt om, hvorvidt Journalistforbundet vil optage 600 fotografer fra Grafisk Forbund. Og der er i den grad plads til begejstring hos Kate Bluhme.
Som så mange andre er hun meget overrasket over, at kun en lille-bitte flok på under 20 af de 320 delegerede stemte nej. De delegeredes skepsis over for nye medlemsgrupper, som år efter år har præget delegeretmødets talerstol og afstemninger, er nærmest på én gang forsvundet.
Journalistforbundets linje hen imod det brede medieforbund er lagt, og der er ikke længere mange, der hiver i forbundet for at det skal være et smalt forbund primært for traditionelle journalister. De fleste skeptikere på det punkt er nu omvendt og taler og stemmer nu sammen med forbundets ledelse, selv når det handler om reklamefotografer.
Men der var da to delegerede, der luftede deres bekymring – og de har begge siddet på topposter i DJ og er i dag pensionister.
»Jeg er bekymret. Det er ingen homogen gruppe. Og vi optager en stor gruppe med en arbejdsløshedsprocent på 18 – det kan give os problemer,« sagde Mogens Holmberg, som var formand for Pressefotografforbundet fra 1967-76.
»Jeg bliver betænkelig ved sådan et bunkebryllup. De bør optages individuelt. Og vi risikerer på et tidspunkt at have én fra den gruppe som forbundsformand – og fornemmer en sådan formand fagets puls og fagets kerne. Vi må ikke forfladige organisationen,« advarede Erik Svensson, som var næstformand i DJ fra 1960-69.
B.T.s delegation luftede også den bekymring, dog kun ved at lufte deres stemmesedler ved nej-afstemningen.

Duer, duer ikke!
Den afgående formand, Lars Poulsen, afslørede, at der i hovedbestyrelsen i sommer også var »udtalt skepsis«:
»Vi var bange for, om en sammenslutning ville ødelægge noget i DJ. Men forhandlingerne med Grafisk Forbund har overbevist hele hovedbestyrelsen om at sige ja – fordi vores faglige problemer og udfordringer i høj grad er identiske, og fordi vi har parallelle faglige traditioner.«
»Nogle af fotograferne minder så langtfra om DJs øvrige medlemmer. Og det kunne da have været meget bekvemt for os, hvis vi kunne tage stilling til den enkelte fotografs medlemskab af DJ. Så kunne vi stå ved porten til Gammel Strand og sige: »Duer! Duer ikke. Duer!« Men hovedbestyrelsen har kun haft respekt for fotografernes grundholdning, nemlig at solidaritet er den stærkeste måde at hjælpe de svageste på, og at solidariteten netop udtrykkes ved, at man holder sammen. Bliver sammen – eller går sammen,« sagde Lars Poulsen, som kaldte beslutningen om GF-fotograferne for delegeretmødets vigtigste.
Poulsen var ikke i tvivl om, at en optagelse af fotograferne vil være med til at styrke DJ. Han fremhævede, at fotografer i dag er organiseret i mindst fem forskellige organisationer.
»Denne opsplitning har svækket fotografers indflydelse på løn- og arbejdsvilkår. Et ja til fotograferne i dag kan føre til, at vi fremstår som og bliver fagforbundet for fotografer,« sagde Lars Poulsen.

Snæversyn i 60’erne
»Vi har haft snæversynede forgængere for 25-30 år siden, som ikke mente, at det var rigtigt at organisere kamera-folkene i DR. »Haps,« sagde Dansk Metal. Og nu har det taget os 25-30 år at få fotograferne i DR organiseret hos os. Lad være med at være snæversynet og sig ja!« sagde Hans Otto, som har været formand for pressefotograferne fra 1990-98.
Og den nuværende PF-formand, Lars Lindskov, afleverede samme opfordring til de delegerede.
»En kæmpe foræring,« kaldte Morten Uhrenholdt, formand for Journalistgruppen i DR, muligheden for samlet at optage de 600 fotografer og samtidig overtage nogle af fotografernes overenskomster. Han refererede til den samme problematik som Hans Otto, nemlig at DJ ikke fra starten organiserede fotograferne i DR.
»Det er foræring sammenlignet med det komplicerede spil, vi er ude i, for at få teknikerne i DR over på vores overenskomst. I DR må vi gå den stenede vej. Tænk om vi kunne have fået overenskomsten foræret og have sprunget alle vores trængsler over. Jeg kan varmt anbefale forslaget – hvad kan man andet,« sagde Morten Uhrenholdt.
Og delegeretmødet kunne øjensynlig heller ikke andet. De sendte en klar melding til Grafisk Forbund, som tre dage senere skulle holde ekstraordinær kongres: »Jeres fotografer og i øvrigt også tegnere skal være velkomne i Dansk Journalistforbund, hvis I/de ønsker det.«

0 Kommentarer