Et spørgsmål om loyalitet

 Journalistforbundets formand vil organisere mellemledere, der i dag er afskåret fra at være med i DJ. Men flere af lederne finder det utænkeligt at stå i DJ, fordi de har deponeret loyaliteten hos chefen.  Tilhørsforhold. DJØF gør det. Danmarks Lærerforening gør det. Og måske gør Dansk Journalistforbund (DJ) det også snart: Organiserer ledere på mellemniveau. Der er tale om 'halvchefer' - mellemledere, redaktører og kontraktansatte - som ofte må forlade DJ, når de sætter sig i en chefstol.

 

Journalistforbundets formand vil organisere mellemledere, der i dag er afskåret fra at være med i DJ. Men flere af lederne finder det utænkeligt at stå i DJ, fordi de har deponeret loyaliteten hos chefen.

 

Tilhørsforhold. DJØF gør det. Danmarks Lærerforening gør det. Og måske gør Dansk Journalistforbund (DJ) det også snart: Organiserer ledere på mellemniveau. Der er tale om 'halvchefer' – mellemledere, redaktører og kontraktansatte – som ofte må forlade DJ, når de sætter sig i en chefstol.

»Der findes en stor gruppe ledere i en almindelig lønmodtager-situation, men på grund af deres stilling er de taget ud af overenskomsten. Det er en gruppe, hvis interesser vi sagtens kan varetage, og for os handler det om at få fat i et område, som vi ikke mener er dækket ordentligt,« siger DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Han er også formand for forbundets TænkeTank, som anbefaler, at DJ organiserer mellemlederne i en specialgruppe på linje med de øvrige specialgrupper i DJ.

»Jeg har selv været i tvivl, men allerede i dag har vi jo medlemmer, som i kraft af deres chefstillinger kan hyre og fyre medarbejdere, og som for eksempel aftaler løn og honorarer for freelancere – uden at vi smider dem ud af den grund,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han henviser til, at andre forbund har valgt at organisere ledere, og mener, at DJ blandt andet skal tilbyde lederne hjælp i forbindelse med kontraktforhold og bistand i personlige sager.

Blandt de ledere, som potentielt er i målgruppen, modtages ideen med blandede reaktioner.

»Det er forkert både at være med i ledelsen og stå i DJ. Jeg tror også, at medarbejderne vil finde det mærkeligt at være i samme forbund som én, der har ret til at lede og fordele arbejdet, til at ansætte og afskedige,« siger Torsten Elsvor, der er journalistisk redaktør ved Lolland-Falsters Folketidende.

Torsten Elsvor var tillidsmand i en årrække på Folketidende, inden han i 1996 blev udnævnt til journalistisk redaktør, og han siger:

»Så kan man lige så godt tage skridtet fuldt ud og organisere chefredaktøren, for jeg er jo hans substitut med de samme rettigheder som ham, når han ikke er her.«

– Ville du ikke have gavn af, at DJ kunne hjælpe dig med at forhandle din kontrakt?

»Min kontrakt forhandler jeg selv med chefredaktøren. Hvis en mellemleder eller souschef ikke selv kan forhandle sin kontrakt, forstår jeg faktisk ikke, hvordan han er havnet i dén stilling. Nej, jeg har ærlig talt svært ved at se, hvad DJ kan hjælpe mig med,« siger Torsten Elsvor, der understreger, at han ikke har tænkt på at lade sig organisere andre steder – heller ikke i Ledernes Hovedorganisation.

Heller ikke egnsredaktør Rasmus Viuff fra Midtjyllands Avis er begejstret:

»Jeg mener ikke, man kan fungere optimalt som chef, hvis man er i samme forbund som folk, man er sat til at lede. Hvis jeg skulle være i et forbund, ville det være mere ren røv at trutte i, hvis jeg meldte mig ind i Ledernes Hovedorganisation. Hvad jeg også overvejer,« siger Rasmus Viuff.

Der findes også tilhængere af forslaget. Ole Daugbjerg, kommunikationsdirektør på Danfoss, er en af dem. Han er uddannet journalist og står fortsat i DJ:

»Jeg har en chefstilling med ledelsesret, lige som jeg også kan ansætte og afskedige. Men jeg er blevet i forbundet, fordi journalistisk er mit håndværk, og det er dér, jeg føler mig hjemme. Jeg synes faktisk, det er forkert at smide sådan nogle som mig ud.«

– Vil du ikke få et problem, hvis du skal fyre én i din afdeling, der også er DJ-medlem?

»Jeg kan godt se pointen, men jeg ved af erfaring, at det godt kan lade sig gøre. Under en fyringsrunde i 2001 afskedigede jeg én i min afdeling, som også var medlem af DJ, uden at det gav anledning til problemer,« siger Ole Daugbjerg.

Selv om lederne er integreret i fagforbund som DJØF og Danmarks Lærerforening, findes der dog også forbund, hvor udviklingen går i modsat retning. BUPL for eksempel, hvor en gruppe på 50-60 institutionsledere er brudt ud og har dannet brancheorganisationen Pædagogiske Ledere på Fyn. Gruppen er tilknyttet Ledernes Hovedorganisation, og dens formand Jørgen Lorenzen, der i det daglige er leder af Børnecentret Vandtårnet i Odense, siger:

»For ledelsen er det vigtigt, at min loyalitet aldrig kan drages i tvivl. Jeg brød mig heller ikke om at sidde og forhandle løn med medlemmer af min egen faglige organisation, for i den situation er der stor fare for, at man som leder deponerer sin handlefrihed hos tillidsmanden,« siger Jørgen Lorenzen, der selv var fagligt aktiv i BUPL, inden han blev leder.

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård anerkender, at der kan være konflikter i spørgsmålet om, hvor mellem-lederens loyalitet er: Hos chefen eller medarbejderne. Men han mener, at loyalitet er noget, der af og til flytter sig.

»Jeg forstår godt folks betænkeligheder, men udviklingen siger, at der kommer flere og flere folk i den slags lederstillinger, og den udvikling skal vi give os hen til. Det er en politisk beslutning, om vi skal have højere til loftet i DJ, og det mener jeg, vi skal,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Ja tak til ledere

Journalistforbundets TænkeTank anbefaler, at DJ opretter en specialgruppe for ledere. Gruppen skal omfatte de 'halvchefer', der på medierne befinder sig på mellemniveau, for eksempel redaktører og redaktionschefer. Desuden kan gruppen optage kontraktansatte, selvstændige freelancere og informations- og kommunikationschefer.

Ledere, der er med i specialgruppen, kan ikke også være medlemmer af medarbejderforeningen på deres arbejdsplads, men de har ret til at deltage i forbundets politiske arbejde og kan stille op ved valg til eksempelvis hovedbestyrelsen.

Læs også: Når magten deles på ny

0 Kommentarer