ET SLØVT SMØRHUL

Syd- og Sønderjylland er med landets laveste ledighed et smørhul for journalister. Den problemfrie tilværelse smitter af på kredsarbejdet, hvor medlemmerne ikke gider at gå til arrangementer med fagpolitisk indhold
Syd- og Sønderjylland er med landets laveste ledighed et smørhul for journalister. Den problemfrie tilværelse smitter af på kredsarbejdet, hvor medlemmerne ikke gider at gå til arrangementer med fagpolitisk indhold

Skal bestyrelsen sætte de faglige arrangementer på vågeblus og udelukkende bruge energi på at arrangere sociale sammenkomster? Eller skal den som hidtil have fokus på begge dele?
Så skarpt formulerede den frustrerede kredsbestyrelse i Kreds 3 sit debatoplæg til generalforsamlingen. Baggrunden var et år med uendelig ringe interesse for faglige arrangementer.
Til et tillidsmandsmøde var der kun kommet én tilmelding, mens resten af de indbudte tillidsfolk ikke havde besværet sig med at melde afbud.
Til et andet møde, hvor områdets to dominerende chefredaktører, Arne Mariager fra Vejle Amts Folkeblad og Karsten Madsen fra Jydske Vestkysten, skulle diskutere konkurrence, kom der fire tilmeldinger.
Den største faglige “succes” var et inspirationsmøde om overenskomsten, hvor “en lille halv snes” dukkede op.
I modsætning til de faglige arrangementer har medlemmerne vist stor interesse for at deltage i det sociale liv i kredsen. 30 deltog for eksempel i sidste års rejse til Prag.
Formanden for Kreds 3, Svend Rørbæk Madsen, Kolding Kommune, vurderede, at den ringe interesse for faglige emner hænger sammen med, at medlemmerne ikke er plaget af den krise, som resten af landets dagblade har været inde i de seneste år.
“Vi bor i et smørhul hvad angår beskæftigelse. Sammen med Kreds 6 har vi landets laveste ledighed på kun et par procent. Mens andre dagblade har haft fyringsrunder og nedskæringsbølger, har vi kun mærket små skvulp, som kunne klares med omrokeringer og naturlig afgang,” sagde formanden.

Opbakning til bestyrelsens arbejde
De 30 deltagere i generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at fortsætte med at holde faglige arrangementer, men måske gøre dem mere appetitlige.
“Hvorfor får I ikke en af avisens tegnere til at gøre mødeindkaldelserne lidt mere indbydende,” foreslog Niels Ole Krogh fra Vejle Amts Folkeblad.
Men der var også røster i forsamlingen, der stillede spørgsmålstegn ved kredsens rolle som faglig vejleder for medlemmerne.
“Det tager fem minutter at få fat i en faglig sekretær i forbundet, så derfor vælger jeg at gøre det, når jeg har et fagligt problem, frem for at forsøge at finde frem til for eksempel kredsformanden,” sagde Mogens Hansen, tillidsmand på Vejle Amts Folkeblad.
Det afholdt ham dog ikke fra at lade sig vælge til bestyrelsen og sige ja til at stille op som formandskandidat næste år, når Svend Rørbæk Madsen træder tilbage.
Desuden blev Christina Kabel, Flensborg Avis, nyt medlem i bestyrelsen.

0 Kommentarer