ET SLAW FOR ARBEJDS-MILJØET

Fra skridsikre sko i trykkeriet til albue-støtte for computermus. Arbejdsmiljøet ændrer sig, og sikkerhedsrepræsentant Bente Bjørn følger med. Det indbragte hende årets Carsten Nielsen-legat.
Fra skridsikre sko i trykkeriet til albue-støtte for computermus. Arbejdsmiljøet ændrer sig, og sikkerhedsrepræsentant Bente Bjørn følger med. Det indbragte hende årets Carsten Nielsen-legat.

Hun vidste det godt til sidst. Den sidste tredjedel af optaktstalen sad Bente Bjørn med et lille smil på læben, og hun lettede sig nervøst et par gange i sædet, da det var lige oppe over, at hun blev afsløret.
»Prisen er i særlig grad en påskønnelse for den ihærdige indsats, som Bente Bjørn har ydet for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed kvaliteten i arbejdet på såvel forbundsplan som på sin egen arbejdsplads,« sagde afgående formand Lars Poulsen, mens Bente Bjørn skridtede på podiet til taktfaste klapsalver.
»Det kommer bag på mig, det her. Jeg går jo kun og laver det her sikkerhedsarbejde, fordi jeg synes, det også er lidt sjovt. Jeg synes, det er vigtigt med ordentlige arbejdspladser. At man sidder godt og har et rart arbejdsmiljø. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Tak for prisen,« sagde Bente Bjørn i sin takketale.
Carsten Nielsens legat gives på hvert delegeretmøde til et forbundsmedlem, der »med udtryksmæssig gennemslagskraft har præget samfunds- og kulturdebatten, eller som har markeret sig ved en særlig faglig indsats.« Med hæderen følger 20.000 kroner og en statuette.
Prisvinderen Bente Bjørn har arbejdet på blandt andet Børsen og Danmarks Radio, og fra 1986 været redaktionssekretær på Aalborg Stiftstidende.
I seks år, fra 1989 til 1995, var hun formand for Kreds 6, og har i nogle år været en af Journalistforbundets repræsentanter i optagelsesnævnet på Journalisthøjskolen i Århus. I dag er hun fortsat aktivt medlem i Journalistforbundets jobudvalg.

Startede med typograferne
Bente Bjørn blev sikkerhedsrepræsentant på Aalborg Stiftstidende for en halv snes år siden. Dengang var arbejdsmiljø noget, der var ude på trykkeriet, ikke i redaktionslokalerne.
»Hun startede med typograferne, hvor det jo er sådan noget med skridsikre sko og tunge løft. Men i dag handler det jo om noget helt andet med skærme og mus,« fortæller kollega fra Aalborg Stiftstidende, Bent Stenbakken.
»Hun har virkelig formået at følge med og informerer os om alt muligt fra Arbejdsskadestyrelsen, som man jo ikke lige tænker på i det daglige. Hun står for det lange seje træk og holder sig a jour med, hvad der foregår om arbejdsmiljø.«
På Aalborg Stiftstidende har Bente Bjørn sørget for hæve-sænkeborde og indførelse af en ArbejdsPladsVurdering (APV). Nu skal alle nye ansatte udfylde en APV, så arbejdspladsen kan indrettes bedst muligt.
Prisvinderen selv siger, at det bare ligger naturligt til hende at tænke på, hvordan kroppen har det.
»Jamen jeg går bare og lægger mærke til at ‘hov, den skærm der, den står da underligt’, eller at man skal bruge musen meget ved computeren. Så får jeg flyttet skærmen og snakket med nogle teknikere om, om der ikke kan laves nogle tastatur-genveje.«
Computermusens udbredelse har Bente Bjørns store bevågenhed.
»Ny teknik begejstrer, det kender jeg da fra mig selv. Pludselig har man siddet og brugt en mus i to timer. På et andet dagblad gik de over til skærmredigering længe før os, og der fik de ondt i skuldre og arme. Deres erfaringer brugte vi til at indrette os bedre, da vi også skulle gå over til skærmredigering,« fortæller Bente Bjørn.
»Noget af det vigtigste, jeg har lært, er, at sikkerhedsrepræsentanten skal tidligt ind, når der skal indrettes nye arbejdspladser, så tingene kan laves ordentligt fra starten og ikke skal ændres senere.«

Sparkede DJ i gang
Også på forbundsplan har Bente Bjørn gjort sig gældende. Arbejdsmiljø var ellers ikke noget, man brugte specielt meget tid på i forbundet, da Bente Bjørn henvendte sig for tre år siden. Hun har siden udbredt ArbejdsPladsVurderingen og fået arrangeret kurser om arbejdsmiljø.
»Ved siden af sit lokale arbejde som sikkerhedsrepræsentant har Bente Bjørn ydet et stort stykke centralt forbundsarbejde – og her har hun sjældent forsømt en lejlighed til at minde om, at sikkerhedsrepræsentantens arbejde er lige så vigtigt som tillidsrepræsentantens,« sagde Lars Poulsen i sin tale til prisvinderen.
»Bestyrelsen for Carsten Nielsen-legatet har med uddelingen af legatet i år ønsket at fremhæve den store betydning og afgørende vigtighed, et sundt og godt arbejdsmiljø har for vores medlemmer. Og vi har ønsket at fremhæve det betydelige arbejde, som vores sikkerhedsrepræsentanter står for – i særlig grad årets prismodtager.«
Bente Bjørn hviler ikke på laurbærrene. Nu har hun kastet sig over det psykiske arbejdsmiljø. Om man er tilfreds på sit arbejde, og ikke får stress.
»Konkret, så er det sådan noget som, at vagtplanen skal ligge fast to måneder frem i tiden, og at det daglige arbejde planlægges, så det hele ikke går op i en spids ved deadline,« forklarer Bente Bjørn.
»Det er vigtigt, at kravene til ens arbejde er klart formulerede, og at der er en god dialog omkring kravene. Så slipper man også for så mange ordrer.«
»Der skal også være plads til at man kan rise og rose hinanden direkte og ikke bagtaler hinanden. Det kunne også være godt med lidt rokering på arbejdspladserne, så man får lidt forandring,« siger Bente Bjørn. Hun sidder med benene smækket op på bordet.
»Ergoterapeuten siger, at det er sundt at skifte stilling på stolen, så det må man godt.«

0 Kommentarer