ET SKEPTISK JA

Der er skuffelse i provinsen over dagbladsoverenskomstforliget. Alligevel er den dominerende holdning til en ja-stemme ud fra devisen: “Det er noget møg, men det kunne vel ikke være anderledes,” som en tillidsmand siger.

Der er skuffelse i provinsen over dagbladsoverenskomstforliget. Alligevel er den dominerende holdning til en ja-stemme ud fra devisen: “Det er noget møg, men det kunne vel ikke være anderledes,” som en tillidsmand siger.

Ja eller nej. Det har cirka 2200 dagbladsjournalister mulighed for at stemme til det overenskomstforlig, der med forligsmandens hjælp er blevet indgået med udgiverne. Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort den 7. marts. Lige nu hersker der dog ikke den vilde jubel over forliget. For eksempel fornemmer tillidsmanden på Sjællandske Dagbla-de, Yan Bjøl, at blandt de journalister, han har talt med, er holdningen til forliget resignerende. “De har det vel sådan: Det er noget møg, men det kunne vel ikke være anderledes,” siger Yan Bjøl. En enig hovedbestyrelse i Journalistforbundet har anbefalet forliget, der i løbet af de næste fire år giver de ansatte på provinsens aviser fem feriefridage og en stigning på skalalønnen på 525 kroner, mens skalalønnen for journalister i Det Berlingske Hus, i Politikens Hus samt på Den Liberale Presse og Ritzaus Bureau stiger med 1150 kroner. Yan Bjøl har tænkt sig at stemme ja, selvom han synes, at provinsen halter bagefter københavnerne. “Københavnerne får trods alt en voldsom stigning på skalalønnen i forhold til os, og det kan være svært at forstå, selvom vi får feriefridagene. Men jeg føler mig nærmest moralsk forpligtet til at stemme for, fordi jeg har siddet i det store forhandlingsudvalg,” siger han. Tillidsmændene på Viborg Stifts Folkeblad og på Herning Folkeblad mener også, at de ansatte på provinsaviserne har betalt dyrt for feriefridagene. Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund, siger, at “det er skudt forbi” at mene, at der ikke er taget vare på journalisterne på provinsaviserne. Formanden henviser til, at udregninger viser, at forliget over de næste fire år vil give en samlet omkostningsstigning på 4,5 procent for arbejdsgivere, der har journalister ansat på Fælles-overenskomsten. Det tilsvarende tal for Det Berlingske Hus er 3,6 procent, mens det for Politikens Hus er 3,3 procent. Udregningerne ændrer dog ikke ved, at Morten Ravn, formand for tillidsmandsgruppen på Århus Stiftstidende mener, at journalisterne i provinsen generelt set halter efter københavner-journalisterne. “Inden for de sidste 10-15-20 år er vi blevet udhulet totalt. Både i forhold til københavnerne og i forhold til det øvrige arbejdsmarked,” siger Morten Ravn, der dog alligevel stemmer for forliget, fordi han “tvivler på, at vi kunne have fået et bedre resultat.” På Viborg Stifts Folkeblad har tillidsmanden tænkt sig at stemme nej til forliget, mens Vibeke Larsen, tillidsmand på Herning Folkeblad, regner med at stemme ja og også anbefale sine medlemmer at stemme ja. “Jeg har det sådan, at jeg ikke får noget ud af at anbefale folk at stemme nej, forliget bliver alligevel stemt igennem, og så kan vi gø og kvække lige så meget, som vi vil,” siger hun. Hvis forligsmandens mæg-lingsforslag skal forkastes, skal et flertal af de cirka 700.000 lønmodtagere på LO/DA-området stemme imod forslaget – og i den sammenhæng har de 2200 dagbladsjournalister en umådelig svag stemme.

0 Kommentarer