Et mandeblad

  Journalisten interviewer og fotograferer fortrinsvis mændFORTRÆNGT. Jyllands-Posten gør det, DR gør det, Politiken gør det - Journalisten gør det desværre også: Eksponerer fortrinsvis mænd.I årets første syv numre af Journalisten optræder der 376 kilder i bladets artikler (debatsider og anmeldelser er ikke talt med). 73 procent af kilderne er af hankøn, 27 procent af hunkøn.39 procent af Journalistforbundets medlemmer er ellers kvinder, mens 61 procent er mænd.

 

 

Journalisten interviewer og fotograferer fortrinsvis mænd

FORTRÆNGT. Jyllands-Posten gør det, DR gør det, Politiken gør det – Journalisten gør det desværre også: Eksponerer fortrinsvis mænd.

I årets første syv numre af Journalisten optræder der 376 kilder i bladets artikler (debatsider og anmeldelser er ikke talt med). 73 procent af kilderne er af hankøn, 27 procent af hunkøn.

39 procent af Journalistforbundets medlemmer er ellers kvinder, mens 61 procent er mænd.

Mændenes overvægt i bladet kan skyldes, at der ofte er brug for en kommentar for Journalistforbundets ansvarlige – og her dominerer mændene. Kun tre ud af den 15 mand store hovedbestyrelse er kvinder – formand og næstformand er således også mænd. Ligeledes er langt de fleste af forbundets tillidsvalgte af hankøn, hvilket cheferne i mediebranchen som oftest også er.

Birgitte Tufte, professor på Center for Marketing Communication ved Handelshøjskolen i København, undersøgte allerede for 20 år siden, hvor ofte og i hvilke roller kvinderne optrådte i aviser, radio og tv i forhold til mænd. I april i år gjorde hun det igen, og billedet har stort set ikke ændret sig.

Hendes optælling af en uges Politiken-forsider viser, at der var i alt 52 mænd og syv kvinder, der blev citeret som eksperter.

En tilfældig dag var der på forsiderne af Information, Berlingske Tidende, Jyllandsposten og Politiken omkring fire gange så mange mandlige eksperter som kvindelige.

På DRs TV-avisen og TV 2/NYHEDERNE kan der godt være kvindelige studieværter, men når det gælder eksperter, så er de ifølge Birgitte Tufte stort set alle sammen mænd. Kun i ti procent af tilfældene bliver en kvinde interviewet på skærmen.

»Både i erhvervslivet og i det offentlige er der inden for de seneste 10-15 år kommet mange kvinder på mellemlederniveau, selv om der stadig er forholdsvis få helt i toppen,« siger Birgitte Tufte og undrer sig over, at de kvindelige mellemledere ikke er synlige i medierne.

»Journalister kan åbenbart ikke få øje på dem. Når de tænker i eksperter, så tænker de på mænd på højeste niveau, professorer eller direktører,« siger Birgitte Tufte.

Ifølge hende er der på niveauet under professorer for eksempel mange højt kvalificerede kvindelige ph.d.-studerende, ligesom der under direktørerne sidder kvindelige ledere med meget store ansvarsområder.

»Journalister ville sandsynligvis få ny viden frem, hvis de ikke kun gik efter toppen. Det kunne måske være mere spændende at høre, hvad en 35-årig forsker eller karrierekvinde har at sige om et emne end en 67-årig direktør,« siger Birgitte Tufte.

Hun er overrasket over, at et blad som Journalisten har 27 procent kvindelig kilder og 73 mandlige.

»Det er et blad, der skulle sætte dagsordenen,« lyder kommentaren.

Birgitte Tufte mener, at årsagen til journalisters traditionelle tankegang måske skal hentes på uddannelsesstederne:

»Jeg tror ikke, der bliver lagt vægt på alternative måder at tænke i kilder og vinkler på. Det er den evige opremsning af bomber og dræbte, mens der ikke bliver lavet meget konsekvens-journalistik med mulighed for større identifikation for kvinder,« siger Birgitte Tufte og efterlyser for eksempel interviews med kvinder, med hvis mænd er faldet i krig. Den slags ville skabe mere identifikation hos de kvindelige læsere.

Blandt Journalistforbundets fotografer, forlags- og kommunikationsfolk er der stort set lige mange mandlige og kvindelige medlemmer. Blandt teksterne og grafikerne er kvinderne i overtal, til gengæld er der ikke mange kvindelige pressefotografer og bladtegnere. På journalistuddannelserne på Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet dominerer kvinderne blandt dem, der er medlemmer af Journalistforbundet.

* Optælling af kilder i Journalisten nr. 1-7 i år

Billeder: Mænd: 110 Kvinder: 65

Tekst: Mænd: 273 Kvinder: 103 Anonyme: 7

Alle kilder i årets første syv udgaver af Journalisten er registreret. Hvis for eksempel Journalistforbundets formand bliver interviewet til tre forskellige artikler, så tæller det som tre kilder. Men kun én gang i hver artikel, uanset hvor mange citater der er brugt.

* Her kan du læse mere:

www.nikk.oio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20002.pdf

www.arekalvo.no/syning.asp?id=175

 

Statistik: Kent Kjersgaard-Hansen

Læs også i dette nummer: Ind med kvinderne – ud med Taliban

0 Kommentarer