Et kritisk blik på etableringsstøtten

”Efter fire år er det på tide at se på, om etableringsstøtten til medier fungerer efter hensigten. Jeg er ikke sikker, og jeg har et par forslag til omlægning. Vil man ikke det, kan man selvfølgelig også nedlægge den,” skriver Uffe Gardel
23.03.2018 · 14:30
Uffe Gardels billede
Uffe Gardel
Journalist og kommunikationsrådgiver

Et lille, men spændende hjørne af den danske mediestøtte er den såkaldte etableringsstøtte til nye medier. Det er en enestående nyskabelse; jeg kender ingen andre lande, der har sådan én, heller ikke Norge og Sverige, som ellers giver heftig mediestøtte.

Formålet med etableringsstøtten er, ”at pluralisme og innovation i mediebilledet skal understøttes”; sådan er det beskrevet i lovtekstens bemærkninger, og det understreges flere gange, at ordningen skal være risikovillig, selv om man også skal se på ”bæredygtigheden i projektet”, når man giver støtte – altså om der kan forventes at komme et levedygtigt medie ud af det.

Eller som den socialdemokratiske ordfører, Mogens Jensen, udtrykte det under førstebehandlingen i oktober 2013: ”Det er en pulje, der skal sikre mulighed for, at også nye medier kan udvikles, og at mangfoldigheden i det danske mediebillede kan bevares.”

Man kan læse om ordningen her, og Folketingets arbejde med loven kan man studere her

Jeg har spurgt i Kulturministeriet, om man har tænkt sig at gennemføre en evaluering af etableringsstøtten, men det er der ingen planer om.

Og så må jeg jo selv i gang.

Hvem fik hvad

Da jeg ikke har et helt ministeriums analysekapacitet, har jeg valgt at nøjes med at kigge på de 15 projekter, der fik deres første bevilling i 2015; det er to år siden, og to år er nok til at bedømme, om et medie er på vej til at kunne klare sig. Jeg holder mig til selve etableringsstøtten, og jeg tæller supplerende bevillinger givet i 2016 med.

I 2015 blev der i øvrigt givet afslag til 33 ansøgninger om etableringsstøtte; kun hver tredje ansøger fik altså penge. Her er oversigten:

Føljeton: 4.400.000 kr.

Zetland: 4.350.000 kr.

Koncentrat (3 Minutter): 3.163.005 kr.

Bias: 2.200.000 kr.

Goldberg.nu: 1.400.000 kr.

HavneFront: 1.433.646 kr.

Silkeborg Nyt: 492.800 kr.

Minartikel.dk: 200.000 kr.

Projekt ABC: 200.000 kr.

Substans: 200.000 kr.

Doxa: 150.000 kr.

Korrespondenterne.dk: 100.000 kr.

Tyskland Watch: 99.443 kr.

My Daily Space: 95.000 kr.

105.dk: 54.000 kr.

Otte af navnene er markeret med fed skrift og link; det er dem, jeg har kunnet se er i drift som medier i dag.

Otte ud af 15 er vel ikke så ringe for en støtteordning, som skal være risikovillig, især da to af de overlevende, Føljeton og Zetland, har en del ansatte, og fra i år også får regulær produktionsstøtte og dermed officielt er ude af opstartsfasen. Alene Zetland brugte i 2016 9,8 millioner kroner på personaleomkostninger.

En ting springer i øjnene: De overlevende er typisk dem, som har fået store støttebeløb. Så en foreløbig konklusion kunne være, at med etableringsstøtte skal man klodse, ikke klatte; store projekter med store budgetter har større overlevelseschancer end småprojekter.

Status for overleverne

Men at være i live er jo ikke det samme som at være levedygtig. Her kniber det mere. Zetlands 2016-regnskab er blevet grundigt omtalt, for eksempel her. Underskuddet blev på 7,6 millioner.

Men tilsyneladende går det den rigtige vej: Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard, sagde i februar sidste år, at man havde 7.000 abonnenter og skulle op på 16.000-17.000 for at løbe rundt, og i december sagde hun, at man nu havde rundet 10.000 abonnenter. Det svarer til en vækstrate på 50 procent per år, og holder man den, så kan man faktisk blive lønsom i 2019.

Føljetons økonomi ved vi ikke så meget om endnu; i 2016 gav man underskud. Selskabet bag Koncentrat har ikke aflagt regnskab endnu, men står registreret til at have to-fire ansatte; også her er man altså i drift. Man har en forretningsmodel i form af abonnementsbetaling for et produkt rettet mod folkeskoler.

Bias har ikke noget selvstændigt regnskab; det udgives af Kommunikationsforum. Men hvad forretningsmodellen end er, så må den være utraditionel: Der opkræves ikke abonnement, og der er ingen annoncer. Silkeborg Nyt har heller ikke eget regnskab; det er et site drevet af Midtjyllands Avis, som det også deler stof med, og kan vel knap kaldes et selvstændigt medie. Der er et par annonceplaceringer, og jeg er i tvivl om, om det kan betale for de tre redaktionelle årsværk, et medie skal have for at være berettiget til almindelig produktionsstøtte. Siden er ikke med i Dansk Online Index, så trafiktallene kender vi ikke.

Goldberg ser aldrig ud til at være blevet andet end et con amore-medie; der er få annoncer, intet abonnementskrav og en opfordring til at donere penge.

Havnefronten – som i øvrigt er en gammeldags lokalavis på papir – gav underskud i seneste regnskab, som er fra 2016, så her er også et stykke vej. Men forretningsmodellen er der, og den er traditionel: Papirannoncer.

Endelig er der My Daily Space, hvis forretningsmodel omfatter annoncer og sponseret indhold. Kan det leve? Det har i hvert fald folk ansat; personaleudgifterne i det seneste regnskab svarer vel til to årsværk, og indtægterne var stigende. Men også My Daily Space gav underskud.

Så hvad er status? Ingen af medierne er overskudsgivende endnu, og det er tvivlsomt, om mere end et par stykker nogensinde bliver det. Bæredygtighed kan i hvert fald ikke nås på de tre år, der maksimalt gives etableringsstøtte i.

Journalistisk bæredygtighed?

Og så er der den journalistiske bæredygtighed. Zetland og Føljeton har Mandag Morgens chefredaktør, Lisbeth Knudsen, regnet af med; de er ifølge hende ”klubmedier”, eller som det lidt høfligere er udtrykt af mediekommentatoren Lasse Jensen: De er ”medier, der klart henvender sig til de samfundsinteresserede, der i forvejen er ret velorienterede”.

Silkeborg Nyt er ikke spor nyt; det er traditionel lokaljournalistik. Det er Havnefronten også, selv om det selvfølgelig er nyt at udgive et fælles medie for folk på begge sider af Havneløbet i København, fra Sluseholmen i syd til Nordhavn i nord.

Er der slet ikke noget lyspunkt? Intet medie med en begribelig forretningsmodel og et indhold, som peger i retning af den mangfoldighed, Mogens Jensen gerne ville fremme? Jeg kan kun få øje på ét projekt, nemlig My Daily Space, som henvender sig til unge kvinder. Der er godt nok meget stof om mode og skønhed, men også artikler om den truende offentlige storkonflikt og USA’s våbenglæde.

My Daily Space søgte i 2016 om ekstra etableringsstøtte oven i den første beskedne forundersøgelsesbevilling.

Medienævnet gav afslag. Ifølge mediets ejer, tidligere Aller-direktør Per Ingdal, var Medienævnet ikke ”overbevist om, at hovedparten af artiklerne på sitet vil omhandle politisk, økonomisk eller kulturelt indhold”.

Et andet lille medieprojekt, jeg kender til, men ikke vil nævne navnet på her, fik i 2017 afslag med den begrundelse, at ”det er nævnets vurdering, at det er tvivlsomt, om mediet i tilstrækkelig omfang har et indhold, som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder henset til mediets samlede indhold”.

Sådan er kravene i loven nemlig. I et læseværdigt høringssvar skrev Zetland i 2015, at hele mediestøtteordningen er udformet, så man reelt skal være en slags avis på nettet for at få støtte. Erhvervsmedier skal derfor også ud og finde på noget kulturstof for at få støtte, og medier, der skriver om udlandet, skal endelig huske den danske vinkel.  

Det er der jo ikke megen innovation i.

Måske er det klogeste og mest forudseende, der er sagt om denne ordning, de ord, der faldt fra Liberal Alliances ordfører under Folketingets førstebehandling:

”Danmark jo er et rigtig lille land, og nu nedsætter man så sådan et medienævn – er det ikke det, det hedder? – som så skal sidde og uddele innovationsstøtte og andre ting. Vi mennesker er indrettet på den måde, at vi drejer næsen hen i den retning, hvor der er puljer, der kan søges, og min erfaring er, at det ikke fremmer innovation. Innovation er benhårdt arbejde, innovation er noget, der koster blod, sved og tårer, og noget, som kan skabe underskud i en lang årrække. Innovation skabes ikke, ved at vi i dette lille land har et nævn – jeg tror næsten, at jeg ville kunne sætte navn på de mennesker, som kommer til at sidde i sådan et nævn, og jeg vil bare sige, at det ikke er fremtidens folk.”

Ordføreren hed for resten Mette Bock; i dag er hun kulturminister.

Reformforslag

Lad mig slutte af med mit eget lille reformforslag:

1) Etableringsstøtte – efter forundersøgelser – skal mindst gives med et par millioner ad gangen; alt andet er pjat.

2) Etableringsstøtte skal gives for fem år ad gangen.

3) Drop de fjollede indholdskrav til kulturstof, danske vinkler osv.

4) Gør i det hele taget støttekriterierne så objektive som muligt. Der skal ikke sidde et medienævn og dele ud efter skøn og forgodtbefindende, og mediegrundlæggere skal kunne vide på forhånd, om de har ret til støtte.

Jeg ser frem til en spændende debat.

Interesseerklæring: Jeg er redaktør på Tysklandheute.dk, et nyt webmedie. Det har ikke søgt etableringsstøtte eller anden støtte, men vil ikke udelukke at gøre det.

 

 

 

Kommentar

24/03/2018 - 00:12

Peter Nyholm

Hej Uffe. Jeg har normalt stor respekt for din kapacitet, men din analyse her er tynd. Det centrale ved etableringsstøtten er jo, at den skal være på markedet, for ellers er det konkurrenceforvridende i forhold til medier, der får produktionsstøtte, som får støtte baseret på fremviste redaktionelle omkostninger og i forhold til øvrige indtægter. Bemærk også at etableringsstøtte beregnes ud fra indskudt kapital i selskabet. Hvorfor skal medier med rige ejere kun kunne få støtte, som du lægger op til? Du beskriver det som pjat, hvis en journalist kommer med en halv million af egne midler for at skabe et medie. Det er ret arrogant. Og hvorfor fem år? Det er meget lang tid, og du ved længe før, om et projekt er bæredygtigt. Jeg kan oplyse, at vi på InsideBusiness i 2016 fik 1,2 mio kr fordelt på tre år - og vi er i dag bæredygtige med tre fuldtidsansatte journalister plus det løse. Og er det ikke meget sundt, at man skal have fokus på danske samfundsforhold og aktualitet for at kunne få støtte?

24/03/2018 - 09:56

Uffe Gardel

Hej Peter, tak for gode spørgsmål og kommentarer.

Etableringsstøtte som modvirkning af konkurrenceforvridning:
Det er klart, at hvis man afskaffer etableringsstøtte - hvilket ikke er mit primære forslag - skal nye medier selvfølgelig kunne få produktionsstøtte med det samme.

Hvorfor kun støtte til medier med rige ejere?:
Chancen for succes er større, hvis der er rejst et ordentligt beløb på forhånd, hvilket kan ske på anden måde end gennem rige ejere. Den romantiske forestilling om hin enkelte journalist, der opretter sit eget lille medie og får succes, er næppe den sikreste vej til mediemangfoldighed.

Hvorfor etableringsstøtte i fem år?:
Fordi det gerne tager mere end tre år at blive bæredygtig.

Er det ikke sundt med fokus på danske samfundsforhold og aktualitet?:
Nej, kravet afspejler et forældet mediebillede og et tilsvarende forældet verdenssyn. Der er intet sundt eller meningsfuldt ved at belaste et erhvervsmedie som Inside Business med krav om produktion af "kulturstof".

Og tillykke med Inside Business. Jeg ved fra mit eget samarbejde med jer, hvilket kæmpearbejde der ligger bag jeres resultater. Jeg er overbevist om, at jeres vej ind på markedet havde været lettere, hvis min lille reform havde været gennemført.

Vh. Uffe

CAPTCHA
Dette er en test for at sikre at du ikke er en robot der blot spammer kommentarsporet.

Seneste nyheder

19.03.2019 · 14:55

200 fulgte terroraktion live på Facebook

Jakob Albrecht
19.03.2019 · 14:52

Bloggerne i DJ tæt på nedsmeltning

Anonymous (ikke efterprøvet)
19.03.2019 · 12:59

I orden at tilbageholde oplysninger om kronprinsen

Jakob Albrecht
19.03.2019 · 08:53

Midterplacering til avisernes troværdighed

Jakob Albrecht

Seneste jobopslag

Ingeniøren søger dagsordensættende journalist

Ingeniøren
Ansøgningsfrist: 02.04

Sjælden journalist-stilling er ledig

Sjællandske Medier
Ansøgningsfrist: 26.03

Senior Presserådgiver til KMD

KMD
Ansøgningsfrist: 15.04

Communication and Program Manager (barselsvikariat)

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 01.04

Journalist til folkekirken.dk - barselsvikariat

Folkekirken.dk
Ansøgningsfrist: 26.03

Brandredaktør P1 og DR2

DR
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationschef til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune
Ansøgningsfrist: 31.03

Digital redaktør til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Ansøgningsfrist: 26.03

BUPL søger en kreativ pressemedarbejder med skarpt politisk blik til vikariat

BUPL - BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
Ansøgningsfrist: 28.03

Kommunikationschef til Red Orangutangen

Red Orangutangen
Ansøgningsfrist: 05.04

TV MIDTVEST søger kreativ og effektiv webklipper

TV MIDTVEST
Ansøgningsfrist: 15.04

Kommunikatør til A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS)

A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Ansøgningsfrist: 22.03

TV2 ØSTJYLLAND søger redaktør

TV2 Østjylland
Ansøgningsfrist: 02.04

DIREKTØR - DANSK JOURNALISTFORBUND

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 07.04

SPECIALKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION OG RELATIONSARBEJDE

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Ansøgningsfrist: 29.03

Kommunikationsmedarbejdere

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 22.03

Magasinlayouter til Djøfbladet

DJØF
Ansøgningsfrist: 22.03

Udviklingsorienteret Financial controller

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 20.03

Udviklingsorienteret økonomimedarbejder til Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 20.03

Ansvarshavende redaktør til Uniavisen på Københavns Universitet

Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 19.03

Kommunikationschef

HR Navigator
Ansøgningsfrist: 01.04

Fagbladet Folkeskolen søger journalist

Fagbladet Folkeskolen
Ansøgningsfrist: 27.03