Et kønt portrætinterview

Er du en kendt kvinde, der opfatter dit ydre som overmåde vigtigt for at forstå dit indre? Er du følsom, omsorgsfuld og moderlig? Og dig, mand: Er du en hård og handlekraftig type, og spiller din familie en lille eller slet ingen rolle i dit liv? I så fald er I begge oplagte hovedpersoner til et portrætinterview i morgenaviserne.

Er du en kendt kvinde, der opfatter dit ydre som overmåde vigtigt for at forstå dit indre? Er du følsom, omsorgsfuld og moderlig? Og dig, mand: Er du en hård og handlekraftig type, og spiller din familie en lille eller slet ingen rolle i dit liv? I så fald er I begge oplagte hovedpersoner til et portrætinterview i morgenaviserne.

Som kvinde har du dog ikke nær så gode chancer for at blive portrætteret. For kun i 35,8 procent af portrætinterviewene er det en kvinde, der bliver portrætteret, mens mænd er repræsenteret i 64,2 procent af dem. Det viser vores specialeafhandling, hvor vi har undersøgt, hvor meget plads henholdsvis mænd og kvinder får i portrætspalterne, og hvordan de bliver fremstillet i Berlingske Tidende, Politiken og Jyllands-Posten over tre måneder.

Portrætinterviewet er ellers et populært åndehul, hvor nuancerne kan få plads. I modsætning til den hurtige nyhedsjournalistik er det en genre, der tillader journalisten at brede sig. Her kan vi optimalt set få lov at lege med sproget og udfolde vores evner som enevældige instruktører, der navigerer rundt i et helt menneskeliv og fører læseren gennem mørke gyder såvel som lyse alleer.

De nuancerede portrætinterviews findes derude, men skuffelsen var svær at skjule, da vores undersøgelse viste, at sproglige klicheer, gennemtyggede metaforer og kønsspecifikke spørgsmål a la "Kan du godt klare både at være karrierekvinde og mor?" lever i bedste velgående i genren. Vi er trætte af, at mænds højde bliver brugt som billede på deres magt, og at kvinders garderober og smilerynker overskygger fortællingen om et levet liv. Det er for nemt, for uopfindsomt og for kønsstereotypt.

Vi kræver ikke, at den samlede danske journaliststand fordrejer virkeligheden og skaber portrætinterviews, der ikke afspejler interviewpersonerne. Men vi ønsker os en øget bevidsthed om ikke at lade kønnet blive en spændetrøje, der viser vejen for vinklen. Set i et demokratisk perspektiv bør kvinder desuden blive repræsenteret i mere end en tredjedel af avisernes portrætinterviews. Og det på en nuanceret måde.

Samtidig skal der lyde en opfordring til redaktørerne om at give journalisterne den fornødne tid til at lave lækker, fortællende journalistik. For portrætinterviewet, som er en afholdt artikeltype hos læserne, kræver tid til kreativitet og sproglig originalitet. Og når tiden bliver knap, bliver klicheerne flere. Så lad os gøre os umage med at skabe diversitet i portrætspalterne. Det skal give os mulighed for at være mænd og kvinder på mange forskellige måder og ikke få vores læsere til at himle med øjnene over endnu en gang at læse om den hårde, handlekraftige mand eller den omsorgsfulde, moderlige kvinde.

Dermed kan du, kvinde, der gerne vil fortælle om dit liv og virke uden nødvendigvis at skulle forholde dig til prioriteringen af dine børn, også få en plads i spalterne. Og du, mand, der måske faktisk cykler tidligt hjem fra arbejde med krydderurter i cykelkurven og dit barn bagpå.
For det kunne jo tænkes, at det nogle gange forholdt sig sådan.

– tekst Lea Holtze og Louise Graa Christensen, nyuddannede journalister med speciale i portrætinterview

1 Kommentar

Jesper Larsen
22. DECEMBER 2012
Re: Et kønt portrætinterview
Denne her artikel kedede mig intenst