“Et gennembrud ud over det sædvanlige”

  Da den nye overenskomst på TV 2 var skrevet under, var der en pæn lønstigning til de fastansatte og faste aftaler med fastlancerne. REFORM. TV 2 slap af med skalalønnen og fik den to-måneders norm, ledelsen havde ønsket sig.

Da den nye overenskomst på TV 2 var skrevet under, var der en pæn lønstigning til de fastansatte og faste aftaler med fastlancerne.

REFORM. TV 2 slap af med skalalønnen og fik den to-måneders norm, ledelsen havde ønsket sig.

Men det kostede. Medarbejderne på TV 2 Danmark fik til gengæld en lønstigning på 2.600 kroner over tre år på grundlønnen samt 1.700 kroner til fordeling på de personlige løndele – ligeledes over tre år.

Medarbejderne på TV 2-regionerne fik en uges ekstra ferie om året samt 1.500 kroner på grundlønnen og 1.350 kroner til de personlige løndele – også over tre år. Omregner man ferien til kroner og øre, så har regionerne fået den samme lønstigning, som kollegerne på TV 2/DANMARK har fået.

For første gang i TV 2s historie har TV 2 underskrevet en erklæring om, at freelanceres løn skal tage udgangspunkt i de samme kriterier, som man bruger ved lønfastsættelsen for fastansatte. Desuden har TV 2 forpligtet sig til at betale løn under sygdom til freelancerne – svarende til deres fastsatte vagter. Dog kun til de free-lancere, der i løbet af de forudgående tre måneder har arbejdet mindst 250 timer for stationen.

Freelancere, der har arbejdet mindst 1.000 timer (svarende til lidt mere end halvtids-arbejde), er berettiget til løn under barsel fra otte uger før forventet fødsel til 28 uger efter fødslen.

TV 2 accepterer også, at freelancerne bliver hjemme på barnets første sygedag.

»Jeg er tilfreds,« siger Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, der har været forhandlingsleder under hele forløbet.

Han lægger vægt på, at tillidsrepræsentant-funktionen er styrket i den nye overenskomst.

Ifølge Mogens Blicher Bjerregård har begge parter haft vilje til at forhandle og komme videre.

TV 2 har skrevet under på, at omlægningen fra skalaløn til grundløn ikke må betyde, at nogen må gå ned i løn.

Hvis den gamle skalaløn lå over den nuværende grundløn på 23.500 kroner, skal differencen konverteres til personligt tillæg.

Sven Bloch, formand for TVGRUPPEN, har været med i forhandlingsudvalget. Han er ked af, at freelancedelen ikke er skrevet ind i selve overenskomsten, men siger, at det vigtigste er, at der nu er noget på skrift, der sikrer en masse freelancere på TV 2 og regionerne.

»Det er et gennembrud ud over det sædvanlige – i hvert på TV 2,« siger han og tilføjer, at der selvfølgelig også er mindre gode ting.

En af dem er, at freelancere skal have arbejdet 250 timer i løbet af tre måneder for at få løn under sygdom og 1.000 timer i løbet af et år for at få løn under barsel.

»Hvad med den person, der har arbejdet 999 timer? Nogle vil falde igennem, det er uheldigt. Men det er det resultat, vi kunne nå frem til,« siger Sven Bloch.

Han er glad for, at TV 2 har lovet, at tillidsfolkene fremover har adgang til at se aftaler og kontrakter. Selv om det er i anonymiseret form, giver det tillidsfolkene og dermed Journalistforbundet mulighed for at følge med.

»Vi får afdramatiseret hemmelighedskræmmeriet,« siger Sven Bloch og tilføjer, at begge parter har en interesse i, at tingene foregår ude i dagslyset.

0 Kommentarer