Et forum for ny DJ-politik

Den 23.-24. april mødes næsten 300 fagpolitikere i Dansk Journalistforbund for anden gang til Fagligt Forum, hvor der er tid og plads til at drøfte politik og visioner for DJ. Denne særlige forsamling blev skabt, samtidig med at vi gik over til at holde delegeretmøde hvert andet år (ulige år). Det gav luft til, at vi på de øvrige år (lige år) kan vælge relevante temaer, som vi gerne vil have politiske drøftelser af blandt netop en forsamling af den dimension, vi kender fra delegeretmøderne.

Den 23.-24. april mødes næsten 300 fagpolitikere i Dansk Journalistforbund for anden gang til Fagligt Forum, hvor der er tid og plads til at drøfte politik og visioner for DJ. Denne særlige forsamling blev skabt, samtidig med at vi gik over til at holde delegeretmøde hvert andet år (ulige år). Det gav luft til, at vi på de øvrige år (lige år) kan vælge relevante temaer, som vi gerne vil have politiske drøftelser af blandt netop en forsamling af den dimension, vi kender fra delegeretmøderne.

De politiske debatter på Fagligt Forum kan pege fremad mod både det kommende delegeretmøde og som budskaber til det arbejde, den siddende hovedbestyrelse har foran sig. Der vil også blive sendt signaler til arbejdspladserne om de forandringer, som kolleger inden for såvel medier som kommunikation står over for.

Et af de store temaer er flermedialitet og flerfunktionalitet, som er blevet et vilkår på danske mediearbejdspladser. Nogle steder er forandringerne sket i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, mens vi på andre arbejdspladser oplever, at processen er gået ud over arbejdsmiljøet. Også behov om efteruddannelse og sikring af de nødvendige aftaler kræver indsigt og indflydelse.

På Fagligt Forum får de delegerede lejlighed til at drøfte disse mange spørgsmål, give gode ideer til hinandens arbejdspladser samt understrege, hvad vi også forventer af hinanden, for at fremtidens arbejdspladser bliver lige så gode og gerne bedre end fortidens. Begrebet forandringer vil der i øvrigt blive fulgt yderligere op på ved efterårets TR-stævne.

Til forandringer hører også efteruddannelse og kompetenceudvikling, som i stadig højere grad er blevet omdrejningspunktet for, at det enkelte medlem af DJ er godt rustet til fremtidens medie- og kommunikationsmarked.

Dansk Journalistforbund var pioner, da vi tilbage i 70erne lod efteruddannelse tage fart, og vi fik efterhånden bygget en Pressens Uddannelsesfond op, hvorigennem vi har stor indflydelse på udviklingen af initiativerne inden for efteruddannelse. DJ har også været blandt de første forbund til at udvikle en strategi til livslang læring og kompetenceudvikling. Oprettelsen af DJUK (DJ Uddannelse og Kompetence) har været en afgørende faktor.

Nu skal vi videre, for vi har pionerstafetten i DJ, og den skal vi i samarbejde anvende til at gøre efteruddannelse endnu mere attraktiv, og så skal den være for alle medlemmer – det er en af de helt store udfordringer. Delegerede på Fagligt Forum har mulighederne for at påvirke DJs politik.

Forandringerne på arbejdsmarkedet betyder også, at de meget skarpe skel mellem ledelse og medarbejdere er erstattet af nye balancer, hvor vi ser mange flere mellemledere eller ledere, hvor nogle er på overenskomst, mens andre ikke er det. Der er tale om kolleger, som ikke har den afskedigende myndighed, som er afgørende for, at de ikke kan være medlemmer af DJ.

Vi skal derfor nu have fundet den rette politik for, hvornår ledere – overenskomstdækket eller ej – kan være medlemmer af DJ. Det spørgsmål har været rejst flere gange – også på delegeretmøder gennem tiden. Hver gang er spørgsmålet sendt til hjørne, i udvalg, eller hvad vi nu har fundet på.

Denne gang skal vi finde en løsning. Derfor beder vi også Fagligt Forum drøfte mulighederne for, at DJ også kan blive fremtidssikret på dette område. Herefter vil der være god tid frem til delegeretmødet i 2009 til at gennemarbejde et forslag, som er gennemdiskuteret på arbejdspladserne.

Fagligt Forum giver plads til at skabe ny politik. Det skal vi udnytte. /

 

Mogens Blicher Bjerregård

Formand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer