Digital

Et af Danmarks største trykte fagblade synger på sidste vers

Den trykte udgave af Fagbladet FOA, der har et oplag på omkring 169.000 eksemplarer, bliver fortid fra 2025

Da Gitte Hejberg for 12 år siden startede som chefredaktør for Fagbladet FOA, udkom det på tryk  hver måned – med undtagelse af i juli. I dag udkommer det seks gange om året. Og fra 2025 udkommer det slet ikke.

På et møde i FOA’s hovedbestyrelse i december blev det nemlig besluttet at afskaffe den trykte udgave af fagbladet fra om to år for i stedet at være udelukkende digitalt.

Det fortæller Gitte Hejberg, for hvem det ikke er en helt nem beslutning at trække stikket på et printmagasin med et oplag på omkring 169.000 eksemplarer.

”Vi ved fra læserundersøgelser, at FOA’s medlemmer er rigtig, rigtig glade for det trykte blad. Der er selvfølgelig tendens til, at de lidt ældre årgange er mere glade for det.”

”Men generelt er det et trykt fagblad, som vores læsere er glade for, og som har betydning på medlemsloyaliteten. Det, at man får et godt blad, øger værdien af medlemskabet, gør mere tilbøjelig til at anbefale forbundet til andre.”

Journalistikken kommer først

Et trykt blad kommer dog også med en pris. Og det er en rigtig høj en af slagsen.

”Det er den primære årsag til beslutningen. Det lægger beslag på rigtig mange ressourcer. Med det oplag koster det rigtig meget i papir, tryk og omdeling med PostNord. Det er 80-85 procent af økonomien til bladet, der går til de ting, så det er en meget stor budgetpost,” siger Gitte Hejberg.

Ved at lukke det trykte magasin, bliver budgettet til det snart 100 procent digitale fagblad mindre. En del bliver ført tilbage til forbundet FOA, mens en anden del kommer til at gå til digitale investeringer. Og så kommer besparelserne på udgifterne til det trykte magasin også til at give ressourcer fri til det, der i Gitte Hejbergs øjne er det væsentlige.

”Det vigtigste for mig er, at vi laver god journalistik. De historier, der er vigtige for vores medlemmer. Så kommer platform eller kanal trods alt i anden række,” siger hun.

Fagbladet FOA træder med lukningen af det trykte blad i fodsporene på andre forbund, der i løbet af de senere år også er gået over til at udkomme mere eller mindre udelukkende digitalt.

Tidligere på året var det Finansforbundet, der lukkede magasinet, og i 2017 var det Fødevareforbundet. Også fra de steder har argumentet lydt, at det handler om at få mere kommunikation for pengene.

Optimering og nye projekter

Overgangen til et mere digitalt fagblad er allerede i gang, og det klarer sig ifølge Gitte Hejberg rigtig fint på sociale medier og med nyhedsbreve. Den kommende tid skal der arbejdes endnu mere med de eksisterende kanaler.

”Noget af det er, at vi skal have et kig på vores nyhedssite og nyhedsbreve igen og sikre, at de er up to date og kan noget fremadrettet også. Vi vil for eksempel gerne holde folk længere på vores nyhedssite, end vi gør i dag,” siger Gitte Hejberg.

I marts lancerer Fagbladet FOA en ny podcast, og der er flere andre indsatser på tegnebrættet på områder, hvor redaktionen ikke har bevæget sig før.

Fagbladet har i dag fire fastansatte skrivende journalister, en nyhedsredaktør, en redaktionschef, en redaktionssekretær, to-tre praktikanter samt tre grafikere eller layoutere, der deler deres tid mellem forbundet og fagbladet. Derudover er der en administrativ kommunikationsassistent, som både løser opgaver for forbundet og fagbladet.

Ikke et ledelsesprojekt

Nogle af dem skal også indstille sig på, at fremtiden ser lidt anderledes ud end i dag.

”Det betyder selvfølgelig, at nogen af dem, der har arbejdet mest med tryk, skal have nye opgaver. Der kan vi godt bruge de her to år aktivt til at sikre, at vi prioriterer kurser og efteruddannelse, så medarbejderne også får mulighed for at dygtiggøre sig,” siger Gitte Hejberg.

Det kan for eksempel være journalister, der eksempelvis i højere grad skal tænke lyd, video eller sociale medier ind i deres historier – eller grafikere, der skal arbejde mere med infografikker.

”Forhåbentlig vil det være sådan, at alle står stærkere digitalt, når de her to år er gået. De har også udvist meget stort lyst til at være en del af de digitale projekter. Det er ikke en ledelses-ting, men noget medarbejderne gerne vil være med til,” siger hun.

Gitte Hejberg har hverken dybe panderykker eller ligger søvnløs af bekymring over, hvordan fagbladet skal klare sig fremover. Men det er en opgave ikke længere at lande i medlemmernes postkasser.

”Der, hvor vi skal på tæer, er i forhold til, om vi kan opnå og skabe noget, der har den samme betydning som bladet. Det er meget veldokumenteret, at vores læsere er glade for det,”

”Vi skal virkelig gøre os umage for at skabe gode push-kanaler, så vi rent faktisk kommer ind i læsernes mailboks, feed og søgninger. Vi skal ikke kun have godt indhold – vi skal have indhold, der når frem til og bliver brugt af FOA-medlemmerne,” siger hun.

0 Kommentarer