Et ægteskab med KS møder modstand

Efter et helt år med debat er DJ's delegerede i gang med at evaluere en mulig fusion med KS på Fagligt Forum. Journalisten var med i grupperne, hvor de kritiske røster var flest, og især ét spørgsmål gik igen: Hvad er fordelene for os?

Fagligt Forum 2014 skal ikke tage beslutninger, kun sende signaler. Og onsdag eftermiddag var tidspunktet, hvor de måske vigtigste signaler i DJ’s nyere historie skulle sendes, nemlig ved de delegeredes debat omkring en mulig fusion med forbundet Kommunikation & Sprog.

Debatten foregik i 14 grupper af delegerede, som hver især skulle diskutere og opliste fordele og ulemper ved en fusion og ved det nuværende DJ. De punkter, grupperne når frem til, skal gennemgås torsdag formiddag.

Journalisten var til stede som observatør i to af grupperne, og her stod det hurtigt klart, at mange af de delegerede er kritiske over for fusionen.

For hvad var egentlig de åbenlyse, dokumenterede fordele ved en fusion? Sådan lød spørgsmålet flere gange i diskussionen.

»Det kan godt være, det både kan være bedre og billigere. Men jeg kan ikke lige se hvor. Jeg kan bare ikke se fordelene. Og i forhold til de KS-medlemmer, jeg har mødt, kan jeg altså ikke se det faglige fællesskab,« lød det eksempelvis fra Mie Sparre, TR ved Jyske Medier.

Iben Danielsen – medlem af den fælles koordinationsgruppe, der styrer afklaringen af den eventuelle fusion – meldte sig også som mindre lun på et mere fast forhold til KS:

»Det, der er sket for mig, er, at jeg er blevet ret skeptisk over for fusionen. Jeg har altid kunnet sige, at vi i DJ organiserer folk, der arbejder med journalistik og medier. Men hvis vi så pludselig har alle mulige andre med, der arbejder inden for andre fag, hvad er så nødvendigheden?« argumenterede Iben Danielsen, der indtil for nyligt var formand for FreelanceGruppen.

Iben Danielsen uddybede:

»Jeg mangler svaret på: ”Hvorfor skulle vi gøre det?”.«

Dem og os

Argumentet om forskellene på medlemsprofilerne i de to forbund har før været på banen, og selv om DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård indledningsvis slog fast, at 2/5 af KS’ arbejdende medlemmer laver kommunikationsarbejde, der ligner DJ-medlemmernes, blev de forskellige faglige profiler også i onsdagens debat fremhævet.

»Jeg synes, vi er for attraktive til at skulle fusionere os til en masse irrelevante medlemmer, som der er mindst 2.000 af. Jeg er selv censor på CBS, hvor mange af dem uddannes, og sagen er, at man bare kalder uddannelserne noget med kommunikation, selv om det stadig er sprogbaserede uddannelser,« sagde Ida Sønderby Rosgaard.

En omvendt tilhænger

Journalist Per Schultz-Knudsen anbefalede på Delegeretmødet i foråret 2013, at DJ gik videre med en eventuel fusion med KS.

Han parerede dengang bekymringer fra salen om, at journalister kan ende med at være et fagligt mindretal i et fusioneret forbund.

»Vi er et forbund af mindretal. Og det gør os stærke.«

Per Schultz-Knudsen tog også ordet i gruppearbejdet onsdag og gentog – som en lang række debattører – at han gerne ser kommunikatører og journalister i et samlet forbund.

Men:

»Jeg kan i dag ikke se, at fordelene ved en fusion er større end ulemperne. Jeg så hellere, at vi i Journalistforbundet styrkede os, hvis vi mangler kompetencer til at samle kommunikatørerne. Jeg kan ikke stemme for en fusion på nuværende tidspunkt – og sandsynligvis heller ikke om et år.«

Positive stemmer

Ambitionen med en fusion med KS er at gøre DJ til den centrale organisation for alle, der arbejder med kommunikation. Du kan læse om DJ's vision her.

Fusionstanken vandt også nye tilhængere.

HB-medlem Maria Becher Trier fortalte, hvordan hun selv havde rykket sig fra modstander til – som hun sagde det – at ligge hen over midten.

»DJ er sådan et stærkt brand, og det må vi ikke udvande. Kommer der for meget andet ind, ryger det faglige fællesskab. Men jeg kan se, hvordan de unge arbejder både med kommunikation og journalistik, og det synes jeg, vi skal kunne rumme. Lige nu er det her marked åbent, og vi skal byde ind,« sagde hun.

Bjørk Hasager Sørensen, ‎kommunikationskonsulent ved Roskilde Forsyning:

»Jeg er i udgangspunktet positiv over for fusionen. DJ er i en udviklingsproces, hvor der bliver mere og mere kommunikation. DJ vil gerne stå stærkere på uddannelsesinstitutionerne. Det er nemmere at opnå, hvis man står sammen.«

Lunkne stemmer

Flere påpegede, at fordelene ikke stod klart nok i papirerne.

Esther Margrethe Lynard, journalist på Berlingskes businessredaktion:

»Jeg er ret neutral. Vi er et forbund, der skal udvikle sig, for vi arbejder i en dynamisk branche. Men jeg synes ikke, det her oplæg giver mig svar på, hvad det kan gavne mig, at vi bliver en enhed.«

Katrine Engelhardt Kruckow:

»Jeg har svært ved at se den positive historie i en fusion. Det er noget med, at det er nødvendigt; noget med at arbejdsmarkedet udvikler sig. Men det har jeg også hørt fra andre forbund, hvor fagligheden så er forsvundet. Hvad er det fede i det her for os?! Det kan jeg ikke se i papirerne.«

Kritik af demokratiet

Journalist Lars Rugaard var på delegeretmødet i 2013 en af arkitekterne bag det ændringsforslag, der endte med at blive vedtaget som en justering af hovedbestyrelsens oprindelige forslag til fusionsmandat.

Lars Rugaard sammenfattede på Fagligt Forum onsdag eftermiddag:

»Det, vi engang skal tage stilling til, er en fusion på et specifikt grundlag. Men det grundlag eksisterer ikke i dag.«

Især var Lars Rugaard kritisk over, at det påtænkes, at beslutninger i et fusioneret forbund skal tages i et 45 mand stort repræsentantskab, der skal mødes færre gange end DJ's nuværende hovedbestyrelse på 15 mand.

»Det ledelsesgrundlag, der er skitseret i papirerne, ligger ikke i forlængelse af DJ's demokratiske struktur. Det er en ommer!«

Og:

»Jeg er positivt indstillet over for grundideen i en fusion, men det arbejde, der er lavet det seneste år, ligner en fifty-fifty ordning, hvor KS får lige så meget som DJ, selv om DJ er meget større.«

Lars Rugaard sammenfattede:

»Det viser, at DJ har været så optaget af at gå sammen med KS, at de har overtaget deres demokratiske model og droppet vores egen. Det er skræmmende, hvor lidt forståelse DJ har for, hvad der er vigtigt for os,« sagde Lars Rugaard.

Jørn Albertus, formand for O-gruppen, beklagede, at DJ er klar til at ændre den demokratiske struktur i forbindelse med en fusion.

»Noget af det, jeg frygter mest for, er demokratiet i forbundet. Ikke fordi det er skide godt, men det er det bedste, der er. Hvis en fusion kan foregå på DJ’s betingelser og med DJ’s love, kan jeg godt støtte op,« sagde han.

DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, understregede dog som noget af det første torsdag morgen, at DJ nu definitivt har opgivet arbejdsgruppens forslag om, at DJ i en fusion med KS skal ledes af et stort repræsentantskab. Han understregede, at hvis DJ fusionerer med KS, bliver det med en demokratimodel, som ligner den, DJ har i dag.

Udvikling uden fusion

Jens Ringberg, journalist i DR, mente, at DJ godt kan fortsætte sin naturlige udvikling uden en fusion:

»Folk, der laver kommunikation, har vi jo længe optaget. De er så velkomne. Dem siger vi ikke nej til, hvis vi siger nej til fusion.«

Finn Arne Hansen, formand for Kreds Fyn, advarede til gengæld om de medlemsmæssige og økonomiske risici, der kan være ved at sige nej til en fusion.

»Vi har Danmarks mindste a-kasse. Og et skrækscenarie ville være, hvis vi skræmmer KS’erne væk. Så får a-kassen det svært. Det kan godt være, vi får nogle chefsekretærer over, men det vil ikke vælte noget. Man er stærkere, når man er flere og har flere penge,« sagde han.

Beslutningen om en fusion skal tages senest på DJ's delegeretmødet i maj 2015.

Debatten fortsætter i dag torsdag.

Du kan se Journalistens tidslinje over forløbet her.

(Opdateret 9.34: Mogens Blicher Bjerregård slog torsdag morgen fra talerstolen ideen om et stort repræsentantskab ned. Det er føjet til artiklen.)

0 Kommentarer