Et år efter corona: Hjemmearbejde rammer den mentale sundhed

"Honeymoon-fasen" er for længst ovre. En ny undersøgelse viser, at vores mentale sundhed er faldet markant efter et år med hjemmearbejde. “Mange oplever, at de ikke er lige så gode medarbejdere," siger Tom Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i DJ.

Vores mentale sundhed er faldet markant efter et år med hjemmearbejde og  corona-restriktioner.

Det viser en ny undersøgelse, som Center for Ledelse (CFL) står bag i samarbejde med Human Engage. Undersøgelsen bygger på svar fra over 3800 medarbejdere i 20 forskellige offentlige og private virksomheder.

“Ingen går ram forbi,” siger Lars Hemmingsen, der er seniorrådgiver i CFL.

Bryllupsrejsen er ovre

Undersøgelsen er lavet ud fra WHO’s index på selvoplevet trivsel. Siden nedlukningen i marts 2020 er trivslen faldet fra index 72 til 62. Når en medarbejder kommer under index 50, kan det indikere tegn på øget risiko for stress og depression.

I undersøgelsen er grupper som fx hjemsendte, introverte, unge og børnefamilier særligt hårdt ramt. Udfordringen er, at man prøver at være lige så effektiv som inden coronakrisen og stiller dermed højere krav til sig selv, og det går i sidste ende ud over den mentale overskud.

“Vi bliver slidte, og det resulterer så i det store fald i den mentale sundhed,” siger Lars Hemmingsen og tilføjer, at “honeymoon-fasen” i begyndelsen af coronakrisen, hvor alt var godt med fællesskab og samfundssind, for længst er ovre.

Det kollegiale savn

Det kan Tom Hansen, som er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund og bl.a. holder trivselssamtaler med medlemmerne, godt genkende. Siden efteråret, hvor den anden nedlukning af samfundet begyndte, er der længere mellem DJ-medlemmer, der har godt af hjemmearbejde.

“Coronarestriktionerne har for langt de fleste medført en yderligere belastning, som er blevet større, jo længere tid restriktionerne har varet. Jeg har talt med medlemmer, som sidder hjemme og har gjort det i månedsvis, som ikke kan komme ud ad døren, og som stadig skal producere x antal artikler til net og papiravis,” siger Tom Hansen.

CFU’s undersøgelse viser, at medarbejdernes største savn er den kollegiale kontakt. Samme oplevelse har Tom Hansen og understreger, at den kollegiale kontakt både gælder den faglige sparring, men også det fysiske samvær.

“Mange oplever, at de ikke er lige så gode medarbejdere, fordi de ikke får den daglige feedback. Digitale møder kan være gode, men mennesker er sociale væsener. Vi har behov for at være sammen med andre. Det har vi været vant til hele vores arbejdsliv, og det er blevet taget fra os med restriktionerne” siger Tom Hansen.

Tre råd fra Tom Hansen,  arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund.

– Opsøg social kontakt: Aftal faste møder på Teams, hvor du og dine kolleger både taler om faglige dilemmaer, men også om, hvordan det går med den lille derhjemme.

– Adskil fritid fra arbejde: Hold fri, når du har fri og pause, når du har pause. Lav faste rutiner. Gå ture eller lyt til noget musik. Du skal ikke være på arbejde hele tiden.

– Tal om det svære: Mange er belastet af restriktionerne og kan derfor ikke være lige så effektive og produktive som tidligere. Tal med din leder, hvis du har det svært.

0 Kommentarer