Erland Porsmose bestyrelsesmedlem i Fynske Medier, 59 år, museumsdirektør, Østfynske Museer.

Erland Porsmose 
bestyrelsesmedlem i Fynske Medier, 59 år, museumsdirektør, Østfynske Museer

Hvad kan du som museumsdirektør bidrage med i styringen af en stor medievirksomhed?
»Jeg er kommet ind som en repræsentant fra kulturverdenen som sådan. Grunden til, at det er relevant for mig, er, at museumsverdenen arbejder med fortællinger og kommunikation. Kulturarv er ikke noget, hvis det ikke gøres til levende kulturarv, som anvendes i samfundet. 
Vi arbejder konstant med at levendegøre, omfortælle og genfortælle.«

Hvordan kommer lighederne mellem museer og aviser til udtryk?
»Vi har blandt andet en lignende udfordring. Der er ingen af os, der kan leve af prisen på kommunikation. Vi er hele tiden nødt til at supplere med andre indtægtskilder for at få det til at fungere. Det er typisk fra markedsføring, fondsmidler eller offentlige midler. De to brancher er ikke så forskellige, selv om de har forskellige fokuspunkter.«

Hvad er din indgangsvinkel til at løse avisbranchens udfordring med faldende oplag?
»Det er nok, at jeg ikke tænker så meget i mediets karakter som i de kommunikationsbehov, der foreligger. Den hæderkronede journalistiske omnibusavis er på vej ned og har været det længe. Men det er tydeligt, at de aviser, der retter sig ind mod specielle kommunikationsbehov, klarer sig bedre ved at være mere opsøgende på deres marked. Samfundets kommunikationsbehov er umætteligt stigende, og det, det så handler om, er at omlægge til en mere alsidig buket af kommunikationsmedier. Der er ingen grund til at give op.«

Har du en Facebook-profil?
»Nej, det har jeg ikke. Der er nogen, der har lavet en fanside for mig, fordi jeg er forfatter og foredragsholder og har nogle få dedikerede folk.«

Du siger selv, at medierne skal have fokus på at komme ud på flere platforme. Burde du som bestyrelsesmedlem så ikke vide, hvad der sker med sociale medier?
»Jo, det er klart, men det ved jeg også. For på museet arbejder vi med det. Grunden til, at jeg ikke har en profil, er, at jeg ville føle mig forpligtet til at svare på en masse ting.«

1 Kommentar

Birgit Clemmensen
15. FEBRUAR 2013
facebook er jo et nyt
facebook er jo et nyt kommunikationsmiddel, men man skal ikke bruge det uhæmmet. Jeg bruger det selv sjældent. Jeg vil bare sige at jeg synes det er flot at Ernas sønner og døtre besøger deres mor så flittigt , det glæder mig at opleve.Undskyld jeg sådan trænger mig på, men prøvede at finde dig på facebook, en ansat på plejehjemmet Egebo, hvor jeg tager mig kærligt af din mor. Venlig hilsen
Assistent Birgit Clemmensen