Erik Rasmussen: Der venter branchen enorme udfordringer

Journalistikken befinder sig i en opbrudstid med både enorme udfordringer og nye muligheder. »Som vi siger på Mandag Morgen: Forskellen på en risiko og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den,« forklarer Erik Rasmussen, der i sidste uge vandt Den Store Publicistpris

Da Den Danske Publicistklub i sidste uge uddelte publicistpriserne for 37. gang, gik årets hovedpris til Mandag Morgens stifter, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør, Erik Rasmussen.

Den Store Publicistpris uddeles hvert år til en nulevende publicist for en mangeårig, fremragende indsats.

I motivationen hedder det blandt andet:

”Erik Rasmussen har i sit publicistiske arbejdsliv leveret en stor, væsentlig og alsidig indsats. Som igangsætter, idémand, leder og ejer har han gang på gang præsteret idéer, kvalitet og et forrygende arbejdspensum til gavn for det danske publicistiske system. Undervejs har Erik Rasmussen været en inspirerende leder, som en generation af journalister skylder ham stor tak for.”

Journalisten har talt med Erik Rasmussen om branchens udfordringer, og hvad han mener med, at hans vigtigste tid i karrieren ligger foran ham.

Hvad betyder det for dig at få sådan en pris?

»Det føler jeg er en fornem anerkendelse af et arbejde, jeg har udført i offentlighedens og det journalistiske og publicistiske fags tjeneste gennem 57 år. Man er altid stolt af at få så fornem en pris fra branchen selv. Så det har både været en stor glæde og en motivation for mig at modtage prisen.«

Du har været i branchen i 57 år. Hvad har været din vigtigste drivkraft?

»Uanset hvor jeg har været, og hvad jeg har beskæftiget mig med, så har min vigtigste drivkraft været den journalistiske nysgerrighed. Den gode historie og den journalistiske formidling er en utrolig vigtig forudsætning for, at vi udvikler os som samfund. Sådan har det været lige fra Shakespeare til i dag. Og det vil nok blive det endnu mere i fremtiden. For i takt med at verden bliver stadig mere kompleks og uoverskuelig, så vil den gode historie og den journalistiske formidling spille en stadig større rolle.«

Hvilke historier er du mest stolt af i din karriere?

»Dem, jeg er mest stolt af, er dem, hvor man er med til at sætte en ny dagsorden. Vi har på Mandag Morgen med nytænkende projekter som bl.a. Innovationsrådet, Velfærdens Innovationsdag , Copenhagen Climate Council og det globale initiativ Sustainia sat aftryk på både danske og internationale dagsordener. Der har vi været en inspirationskilde med afsæt i journalistisk formidling og en god historie. Vores succeskriterier er ikke citateffekten, men nedsivningseffekten – at du starter en tænkning og en udvikling, som så forankrer sig i nye måder at tænke på. Det er det, jeg er mest stolt af. Det, der er blevet en betydning.«

Hvordan står det til med journalistikken i dag?

»Journalistikken befinder sig i en vigtig transformationsfase og i et ufatteligt spændende opbrud. Det interessante lige nu er, hvordan vi kobler hele det digitale og det sociale medie-univers med den gode historie og den journalistiske formidling. Jeg tror, vi de kommende år vil opleve mediekoncepter, der takket være digitaliseringen giver den enkelte vidensforbruger langt bedre muligheder for at fordybe sig i selv tunge og komplekse emner. Derfor forudser jeg en renæssance for den journalistiske analyse. Vi er som nævnt midt i et voldsomt opbrud. Derfor er det svært at afkode de mange forskellige tendenser, ud over at de vil ændre alle betingelser og forudsætninger for medievirksomhed, men også åbne fantastiske muligheder. Som vi siger på Mandag Morgen: Forskellen på en risiko og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den.«

Hvordan tackler I selv den transformationsfase på Mandag Morgen?

»På forskellige niveuaer: Overordnet set tager vi springet fra tænketank til innovationshus. Der er tænkt nok tanker, men handlet for lidt. Derfor vil Mandag Morgen fokusere på at formidle løsninger på komplekse samfundsudfordringer og involvere kunder og læsere i den proces. I realiteten er det allerede sket igennem såvel vores internationale som nationale projekter. Det gælder f.eks. initiativer som Sustainia, Global Opportunity Report and Network, Velfærdens Innovationsdag m.fl. Egentlig er det blot et spørgsmål om at tilpasse vores identitet til virkeligheden.«

»Netop nu forbereder vores medievirksomhed en større transformation. Lisbeth Knudsen står i spidsen for en omfattende proces , der starter allerede den 2. maj, blandt andet med lanceringen af en ny digital platform og nye journalistiske koncepter. Så for Mandag Morgen er 2016 udset til at være året, hvor vi selv gennemløber en omfattende transformation.«

Hvad er branchens største udfordring?

»At forstå sin egen rolle i en ny virkelighed og omstille sig til den – hurtigt. Nyheden om branchens fremtid er måske allerede sket. Spørgsmålet er, om medierne selv har opdaget den – eller var det den nyhed, de kom for sent med?«

Hvad er løsningen?

»Der findes ingen enkle løsninger på så komplekse udfordringer, men en forudsætning er netop, at medierne nytænker, hvilken rolle de skal spille i en helt ny markedsvirkelighed. Hvorfor er det ofte mennesker uden for mediebranchen, der står for de største gennembrud og nyskabelser, f.eks. Google, Facebook og lignende initiativer? Vi har til gode at se, hvordan den stærke journalistiske formidling og den gode historie skaber de nye milliardindustrier. Jeg tror, markedet er der, det er blot et spørgsmål om at finde det. Det i sig selv ville være en god historie.«

Da du modtog prisen, sagde du, at den vigtigste tid i din karriere ligger foran dig. Hvad mener du med det?

»Vi bevæger os ind i et tiår med enorme udfordringer og muligheder for branchen. Den udvikling vil jeg gerne deltage i. Jeg har både energien, lysten og nysgerrigheden – og kan måske bidrage med lidt erfaring. Jeg oplever transformationen som et stort spændende drama, og jeg vil nødig forlade salen midt i forestillingen.«

0 Kommentarer