Erhvervsmand om Olfi-dom: Glædeligt, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig at skrive

Jeppe Handwerk vil donere de 50.000 kroner til velgørenhed, som chefredaktør Peter Enstved Rasmussen er dømt til at betale ham i tort

”Det er ikke en sag, jeg fejrer, men jeg er naturligvis tilfreds med, at tavlen nu er visket ren.”

Sådan lyder reaktionen fra erhvervsmand Jeppe Handwerk i et skiftligt svar om den dom, der tirsdag fald i Københavns Byret.

Her afgjorde retten, at internetmediet Olfis stifter og chefredaktør, Peter Ernstved Rasmussen, skal betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse til Jeppe Handwerk for i en artikel at have fremført en såkaldt ”ubeføjet påstand” mod ham og virksomheden Copenhagen Global.

”Det er glædeligt, at retten også er enig i – og med dommen har understreget – at der er grænser for, hvad man kan tillade sig at ytre eller skrive om andre personer og virksomheder,” udtaler Jeppe Handwerk.

Peter Ernstved Rasmussen overvejer sammen med sin advokat, om han skal anke dommen.

Bøder er ikke det vigtige

Dommen drejer sig om en væsentlig passage i en artikel om Forsvarets køb af militære jetski.

I passagen skrev Peter Ernstved Rasmussen, at artiklen var ”en historie om magt og måske i virkeligheden også om korruption, som Transparency International definerer som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”.

Den passage var ifølge retten ikke berettiget, og derfor skal Peter Ernstved Rasmussen betale tort.

Til gengæld er han frifundet i sagens øvrige påstande om æreskrænkelser og også frifundet for straf i form af bøder eller fængsel.

For Jeppe Handwerk er bøderne dog ikke det vigtige. Han er tilfreds med, ar dommeren var enig i, at der i Olfi blev fremsat injurier om uordentlighed mod ham og Copenhagen Global.

”Danmark har brug for både ordentlige virksomheder OG for en kritisk presse, der, ligesom det oftest er tilfældet, undersøger sagerne ordentligt, før de publicerer dem,” slutter han sin skriftlige udtalelse.

Han tilføjer desuden, at han vil donere de 50.000 kroner til et velgørende formål.

0 Kommentarer