Erhvervsjournalister i DR ejer aktier

Journalisterne på DR Penge må gerne eje aktier. Bare de ikke beskæftiger sig med selskaber, de har investeret i. Alligevel har en medarbejder overtrådt forbuddet. Der er behov for at indskærpe reglerne, erkender nyhedschef Ulrik Haagerup.

Journalisterne på DR Penge må gerne eje aktier. Bare de ikke beskæftiger sig med selskaber, de har investeret i. Alligevel har en medarbejder overtrådt forbuddet. Der er behov for at indskærpe reglerne, erkender nyhedschef Ulrik Haagerup.

TROVÆRDIGHED. Når medarbejderne på DR Penge fortæller om børsnoterede selskaber, skal de selv sørge for at holde ryggen fri og gå uden om selskaber, de har handlet på børsen. Men de må gerne eje aktier. Dermed har DR's finansjournalister langt friere tøjler end kollegerne på TV 2 Finans og Reuters Finans, hvor det er bandlyst at være aktionær. En rundspørge hos medarbejderne på DR Penge viser også, at flere journalister ejer aktier. En medarbejder er således blandt aktionærerne i fire selskaber på C20-indekset og har desuden skrevet artikler om Danske Bank, hvor journalisten også har aktier.
Da Journalisten henvender sig, er DR's nyhedschef, Ulrik Haagerup, ikke klar over, at en medarbejder på DR Penge har interessekonflikt mellem sit arbejde som journalist og ejerskabet af bankaktier. Men det er i direkte modstrid med DR's etiske regler. Medarbejdere på Penge-redaktionen må ikke skrive om selskaber eller brancher, de selv har investeret i:
»Man må ikke beskæftige sig med selskaber, man er medejer af, og som man samtidig kan påvirke aktiekursen på,« slår nyhedschef Ulrik Haagerup fast.

AKTIELØSE MEDARBEJDERE forlanger Ulrik Haagerup dog ikke. Hans krav til medarbejderne er, at de holder sig fra selskaber, de har økonomiske interesser i. Oplysningerne om, at en medarbejder på DR Penge har dækket en bank, journalisten har aktier i, får ikke Ulrik Haagerup til at tvivle på sine medarbejderes troværdighed.
»Man kan så konstatere, at der er en enkelt medarbejder, hvor budskabet ikke er sivet ind. Det giver grund til lige at genopfriske reglerne,« siger Ulrik Haagerup, der nu vil erindre redaktionen om DR's etiske regler.
DR fører ingen kontrol med sine medarbejdere, og i modsætning til medarbejdere på RB Børsen har medarbejderne ikke pligt til at oplyse, at de ejer aktier.
Samtidig fortæller flere medarbejdere på DR Penge til Journalisten, at de ikke blev informeret om DR's etiske regler for at eje aktier, da de blev ansat. Den undskyldning køber nyhedschefen dog ikke:
»Jeg har ikke undladt at give udtryk for mine holdninger. Reglerne står jo også i DR's interne personaleregler, der er tilgængelige for alle og har været diskuteret,« siger Ulrik Haagerup.
Men selv om en journalist på DR Penge ejer aktier i Danske Bank, og samtidig har skrevet artikler om samme bank, vil nyhedschefen ikke stramme op på reglerne ved at forbyde medarbejderne at eje aktier. Han mener, at strammere regler hurtigt vil begrænse journalisternes mulighed for eksempelvis at spare op til pension på lige fod med andre.
»Det er en balance, hvor man skal sikre troværdigheden. Det er ikke troværdigt at beskæftige sig med en virksomhed, hvor man ejer aktier. Omvendt skal medarbejderne kunne agere som privatpersoner. Det er den balance, man hele tiden skal holde,« siger Ulrik Haagerup.

NETOP BESKYTTELSE af redaktionens troværdighed betyder, at der er lukket for fristende aktiehandel for journalisterne på Reuters Finans. Redaktør Ole Mikkelsen slår derfor fast, at Reuters Finans ikke tillader medarbejderne at handle eller eje aktier.
Han vil ikke kommentere DR's regler, men vil gerne begrunde Reuters' kurs.
»Troværdigheden er fuldstændig afgørende for Reuters' overlevelse. Der må ikke være tvivl om den slags på noget tidspunkt. Reuters betjener jo professionelle kunder. Reuters skriver ikke til hr. og fru Jensen, men til store kunder, og Reuters-nyheder kan derfor ofte have kurspåvirkende effekt,« siger Ole Mikkelsen.
En tilsvarende konsekvent holdning ser journalist på DR Penge Michael Aae gerne indført i DR. Selv arvede han for nylig nogle aktier, som han hurtigst muligt vil sælge.
»Hvis man beskæftiger sig journalistisk med noget, skal man ikke have økonomiske interesser i det. Det handler ikke kun om, at journalistik kan påvirke aktiekursen – men i lige så høj grad om, at ens troværdighed og motiv for at lave en historie ikke må kunne beklikkes,« siger Michael Aae.
Lytternes og seernes redaktør i DR, Jacob Mollerup, mener, at budskabet til public service-kanalens medarbejdere er klart. Selv om DR ikke forbyder sine erhvervsjournalister at eje aktier, lyder hans anbefaling til Penge-redaktionen:
»Jeg vil da anbefale, at man som erhvervsjournalist er aktieløs. Så er den diskussion lukket.«

Medarbejderen, der ejer aktier i Danske Bank, har ikke ønsket at stå frem, men har oplyst om sine aktier over for Journalisten for at belyse problemet og under den forudsætning, at vedkommende kunne være anonym.

 

∞ DET MÅ JOURNALISTER PÅ ANDRE ERHVERVS-REDAKTIONER:

Børsen:

Viden erhvervet på redaktionen eller i embeds medfør må ikke anvendes ved private investeringstransaktioner. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.

Opstår der en situation, hvor en medar-bejder har en aktiepost i en virksomhed, den pågældende skal skrive om, skal desken/ledelsen underrettes, så habilitetsproblemet kan håndteres.

Alle tvivlstilfælde skal forelægges den redaktionelle ledelse.

Berlingske Media:

Medarbejdere må ikke have personlige eller økonomiske interesser i de virksomheder eller organisationer, som de beskæftiger sig med professionelt.

Erhvervsjournalister skal udvise særlig forsigtighed omkring økonomiske forhold og må ikke investere i enkeltvirksomheder eller værdipapirer på en måde, der kan drage habiliteten i tvivl.
Reuters

Journalister ansat på Reuters må ikke eje aktier.

RB Børsen:

Journalister på RB Børsen må gerne eje aktier, men ikke skrive artikler, der kan skabe tvivl om habiliteten. Hvis en journalist ejer aktier, skal det oplyses over for ledelsen, så der kan tages højde for det.

Der må ikke handles aktier i arbejdstiden.

 

0 Kommentarer