Er du kandidat til hovedbestyrelsen?

Alle kandidater til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse kan præsentere sig selv i Journalisten.

Alle kandidater til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse kan præsentere sig selv i Journalisten.


Valg. Hele Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse inklusive formand og næstformand er på valg ved delegeretmødet den 21. og 22. april på Hotel Nyborg Strand. Her skal de delegerede vælge den politiske ledelse af DJ for de næste to år.

To af de nuværende 15 hovedbestyrelsesmedlemmer har foreløbig tilkendegivet, at de genopstiller på Journalistforbundet.dk.

Hvis du stiller op til hovedbestyrelsen, kan du få en omtale i den trykte udgave af Journalisten. Du skal blot gøre som i eksemplet nedenfor. Din "valgtale" må maksimalt være på 1.100 anslag inklusive mellemrum, spørgsmål etc.

Du skal sende dit valgoplæg til Mikkel Arre, mia@journalisten.dk, og vedhæfte et foto med kreditering af fotograf.

Vi skal have dit oplæg senest onsdag den 25. marts. For lange indlæg og indlæg uden fotos vil blive afvist. Præsentationerne vil blive bragt i Journalisten nummer 6, der udkommer den 8. april.

De felter, kandidaterne skal udfylde, er som følger:

Kandidat:
Baggrund:
Mærkesag 1:
Mærkesag 2:
Skal mellemledere kunne være medlemmer af DJ?

Nedenfor er et eksempel fra omtalen af delegeretmødet i 2007 udfyldt af nuværende HB-medlem Signe Groot Terkelsen. Du kan se, hvordan de andre kandidater præsenterede sig i 2007 lige her.

Kandidat: Signe Groot Terkelsen, 30 år, journalist på Holbæk Amts Venstreblad.
Baggrund: Tillidsrepræsentant på Holbæk Amts Venstreblad, medlem af bestyrelsen i Kreds 2.
Mærkesag 1: Kommunikationen fra DJ til medlemmerne skal styrkes. Hvis ikke man styrker kommunikationen omkring DJs mærkesager, så medlemmerne engagerer sig i dem, svækkes forbundets gennemslagskraft. Bedre kommunikation er også med til at styrke medlemmernes tilknytning til forbundet. Det er nødvendigt, hvis man vil bevare solidariske ordninger.
Mærkesag 2: Fagligt arbejde skal være mere attraktivt for yngre medlemmer og for kvinder. Det er et problem, at kun to af HBs kvindelige medlemmer genopstiller, og at der har været så stor udskiftning i HB, at suppleantlisten er tømt.
Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Nej. Vi skal altid arbejde på at skaffe medlemmerne de bedst mulige tilbud, og vi skal undersøge billigere alternativer, men jeg går ind for en solidarisk ordning. Det er så DJs opgave at styrke sin argumentation over for medlemmerne, så de oplever, at det er attraktivt at være solidarisk.

0 Kommentarer