Er du kandidat til HB?

Alle kandidater til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse kan præsentere sig selv i Journalisten.

Alle kandidater til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse kan præsentere sig selv i Journalisten.

VALG. Hele Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse inklusive formand og næstformand er på valg ved delegeretmødet den 21. og 22. april på Hotel Nyborg Strand. Her skal de delegerede vælge den politiske ledelse af DJ for de næste to år.
Syv af de nuværende 15 HB-medlemmer og én ny kandidat har foreløbig tilkendegivet, at de genopstiller, på Journalistforbundet.dk.
Hvis du stiller op til hovedbestyrelsen, kan du få en omtale i den trykte udgave af Journalisten. Du skal blot gøre som i eksemplet nedenfor. Din valgtale må maksimalt være på 1.100 anslag inklusive mellemrum, spørgsmål etcetera. Du skal sende dit valgoplæg til Mikkel Arre, mia@journalisten.dk, og vedhæfte et foto med kreditering af fotograf.
Vi skal have dit oplæg senest onsdag den 25. marts. For lange indlæg og indlæg uden fotos vil blive afvist. Præsentationerne vil blive bragt i Journalisten nummer 06/2009 den 8. april.
De felter, kandidaterne skal udfylde, er som følger:
Kandidat:
Baggrund:
Mærkesag 1:
Mærkesag 2:
Skal mellemledere kunne være medlemmer af DJ?

Nedenfor er et eksempel fra omtalen af delegeretmødet i 2007
udfyldt af nuværende HB-medlem Signe Groot Terkelsen.

Kandidat: Signe Groot Terkelsen, 30 år, journalist på Holbæk Amts Venstreblad.
Baggrund: Tillidsrepræsentant på Holbæk Amts Venstreblad, medlem af bestyrelsen i Kreds 2.
Mærkesag 1: Kommunikationen fra DJ til medlemmerne skal styrkes. Hvis ikke man styrker kommunikationen omkring DJ's mærkesager, så medlemmerne engagerer sig i dem, svækkes forbundets gennemslagskraft. Bedre kommunikation er også med til at styrke medlemmernes tilknytning til forbundet. Det er nødvendigt, hvis man vil bevare solidariske ordninger.
Mærkesag 2: Fagligt arbejde skal være mere attraktivt for yngre medlemmer og for kvinder. Det er et problem, at kun to af HB's
kvindelige medlemmer genopstiller, og at der har været så stor udskiftning i HB, at suppleantlisten er tømt.
Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? Nej. Vi skal altid arbejde på at skaffe medlemmerne de bedst mulige tilbud, og vi skal undersøge billigere alternativer, men jeg går ind for en solidarisk ordning. Det er så DJ's opgave at styrke sin argumentation over for medlemmerne, så de oplever, at det er attraktivt at være solidarisk. •

0 Kommentarer