Er du freelancer af lyst eller nød?

Hver femte medlem af Dansk Journalistforbund er freelancer. Men en del er tvunget til at arbejde ved siden af som taxichauffør, handicaphjælper eller postmedarbejder. Nu skal tilværelsen som freelancer kortlægges.

Hver femte medlem af Dansk Journalistforbund er freelancer. Men en del er tvunget til at arbejde ved siden af som taxichauffør, handicaphjælper eller postmedarbejder. Nu skal tilværelsen som freelancer kortlægges.

Det er Freelanceudvalget i Dansk Journalistforbund som har sat sig for at få undersøgt, hvor meget bibeskæftigelsen reelt fylder. Samt hvordan livsvilkårene generelt er for landets freelancere.

"Vi skal have tegnet et situationsbillede, så vi får overblik over, hvordan og hvorfor vores medlemmer er freelancere," siger Jens formand for DJs freelanceudvalg, Jens Rossen, til DJ's hjemmeside.

Han påpeger, at der er stor forskel på freelancere i Danmark. Nogle har velfungerende karriere og er meget tilfredse, mens andre har svært ved at klare sig.

"Vi ønsker at få overblik over, hvordan vores medlemmer har det, og hvad de har brug for," siger han.

Ideen til undersøgelsen opstod på forårets FreelanceForum, hvor freelancejournalist Tina Blomgreen opfordrede DJ til at sætte fokus på freelanceres usikre situation på et arbejdsmarked, hvor myten om den glade, frie freelancer florerer.

0 Kommentarer