Er du for eller imod åbne skattebøger?

Vores nordiske naboer kan frit tjekke andre landsmænds indtægts-og skatteforhold. Debatten om åbne skattebøger er også blusset op i Danmark efter Helle Thorning-sagen, og senest har Socialdemokraterne beskyldt Pia Kjærsgaard og Peter Christensen for skattefusk og spekulation.

Vores nordiske naboer kan frit tjekke andre landsmænds indtægts-og skatteforhold. Debatten om åbne skattebøger er også blusset op i Danmark efter Helle Thorning-sagen, og senest har Socialdemokraterne beskyldt Pia Kjærsgaard og Peter Christensen for skattefusk og spekulation.

Om der er hold i nogen af ovenstående anklager er svært at gennemskue, når man ikke kender til danskernes skatteforhold. Journalisten.dk har ringet fire mediefolk op og spurgt, om det ville være en god ide med åbne skattebøger i Danmark.

Jacob Mollerup, formand for FUJ, Foreningen for Undersøgende Journalistik:
»Som formand for FUJ synes jeg, at det ville være en god ide og en naturlig del af åbenhed i forvaltningen. Jeg tror, at det ville styrke skattesystemet. Vi betaler til et fællesskab, og der er en god pointe i, at det fælleskab ikke er hemmeligt. Jeg har selv foreslået åbne skattebøger flere gange gennem årene. Som privatperson ville det være i orden for mig.«

Jan Kjærgaard, journalist på Ekstra Bladet, måske Danmarks flittigste journalist til at søge aktindsigt:
»Det er en god ide. Åbenhed ville afløse mediernes dårlige forsøg på at afsløre skattesager. Fx ville Helle Thornings skattesag og Ulla Tørnæs' mands skattesag hurtigt være blevet af-eller bekræftet. Vi ville lynhurtigt kunne afmystificere en masse mistanker og myter. Det ville selvfølgelig være uvant for mange i et par år, og nogle ville kalde det et indgreb i privatlivets fred, men jeg mener, det er udtryk for gennemsigtighed i den fælleskasse, vi betaler til. Jeg ville have det fint med, at min nabo ville kunne tjekke min formue, og hvad jeg betaler i skat.«

Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund:
»Det er en glimrende ide. I DJ går vi ind for mest mulig åbenhed, også når det gælder finansieringen af hele vores fælles samfund. Derfor ville jeg naturligvis også have det fint med at lægge mine egne tal frem.«

Oluf Jørgensen, mediejurist:
»Man havde åbne skattebøger i Danmark indtil engang i 1960'erne. Jeg kan selv huske, hvordan jeg en gang om året kunne læse i Vejle Amts Folkeblad, hvem der var sognets største skatteydere. Skattebøgerne blev lukket igen, og de seneste år er tendensen generelt gået i retning af mere lukkethed. For fem år siden ændrede man strukturreformen, så det blev hemmeligt, hvem der fik afgiftsfritagelse og i hvilket omfang – altså indirekte erhvervsstøtte. Det er jo blandt andet dagbladene, som kan få momsrefusion. I bund og grund er det en rigtig god tanke med åbne skattebøger. Det er jo en afvejning mellem indgriben i privatlivets fred og åbenhed om, hvad man bidrager med til fællesskabet. Åbne skattebøger bliver svært at gennemføre politisk, men man kunne jo starte med åbne skattebøger for virksomheder.«

Hvad mener du?

Søg på vores norske naboers skattebog her