Er det en fagforenings opgave at holde gallafest?

Bestyrelsen i Kreds 5 foreslog på generalforsamlingen i aftes at hæve kontingentet. Det sker, fordi den årlige gallafest er dyr. Men forslaget mødte modstand. »Der kommer over 100 medlemmer til vores gallafest år efter år. Det må betyde, at vi rammer rigtigt,« mener formand Ivan Hejlskov

Der var mødt 14 op, da Dansk Journalistforbunds midt- og vestjyske kolleger holdt generalforsamling i Kreds 5 i aftes. Det foregik i Holstebro.

En diskussion om 10 kroner endte med at prikke til selve formålet med en fagforening, fortæller kredsformand Ivan Hejlskov i dag.

Et af de forslag, medlemmerne skulle diskutere, var nemlig at sætte kontingentet op. Bestyrelsen havde foreslået 10 kroner mere per medlem per måned. Årsagen er, at Kreds 5 de seneste fire år har afholdt en stor gallafest med prisuddeling og middag. Sådan en er dyr.

»Vi bruger en masse ressourcer på gallafesten, og på generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at vi skal fortsætte – med overvældende flertal. Det har vi gjort. Men vi er en lille kreds, og derfor har der ikke været råd til ret mange andre aktiviteter,« siger Ivan Hejlskov.

Over 100 medlemmer til gallafest

Men på generalforsamlingen skød forslaget om at øge kontingentet en stor debat i gang, fortæller han.

»Forslaget kom efter en lang debat om, hvordan vi prioriterer arbejdet i kredsen. Nogle synes, at vi har brugt for meget krudt på gallafesten, og at der har manglet andre medlemsaktiviteter. Det handler jo om, hvad medlemmerne gerne vil have,« siger Ivan Hejlskov og fortsætter:

»Vi er en kreds på knap 400 medlemmer. Der kommer over 100 medlemmer til vores gallafest år efter år. Det må betyde, at vi rammer rigtigt. Når vi holder mere faglige arrangementer – for eksempel om stress eller en masterclass for freelancere – så deltager der ikke ret meget mere end en håndfuld. Men jeg har fuld forståelse for, at der skal laves mange slags aktiviteter, og dem vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til.«

Men er en gallafest en opgave for en fagforening?

»Det er der jo nogen, der ikke mener. Jeg er enig i, at det ikke skal være det rene tant og fjas, men det er det heller ikke. Vi mødes over 100 medlemmer og taler om alt muligt, også faglige spørgsmål. Det synes jeg er godt gået.«

Modforslag

Forslaget om at øge kontingentet med 10 kroner blev mødt med et ændringsforslag: At kontingentet blev sat 5 kroner op. Det valgte de oprindelige forslagsstillere at støtte i stedet.

Forslaget blev ifølge Ivan Hejlskov vedtaget med 11 stemmer for og 3 imod.

Ivan Hejlskov mener, debatten er vigtig – især for en lille kreds, der ikke har formuer på bankbogen.

»Det, vi i virkeligheden drøfter, er jo, hvad en kreds skal lave. Hvad er vores mission? Jeg synes, vi er nødt til at erkende, at tingene ændrer sig, og vi er som fagforening nødt til at gå nye veje. Vi har også haft arrangementer, hvor der kom en håndfuld. Det er jo fint for dem, der kommer. Men de tre største succeser, jeg har været med til, er gallafesten, et arrangement med Søren Gade og Rasmus Tantholdt, og et med Simi Jan. Vi er nødt til at stikke fingeren i jorden og forholde os til, hvad der foregår ude i virkeligheden.«

Vil holde forbundsledelsen i ørerne

Ivan Hejlskov understreger, at en anden vigtig opgave for kredsene er at holde et vågent øje med, hvad forbundsledelsen går og laver.

»Kredsene har en lige så stor opgave i at holde ledelsen i ørerne. Det så vi blandt andet i forbindelse med offentlighedsloven, hvor kredsene var i opposition til ledelsens linje, indtil den skiftede,« siger han.

Du kan læse op på hele forløbet omkring offentlighedsloven i Journalistens tema her.

På generalforsamlingen blev den mulige fusion mellem Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog også diskuteret. Den debat kalder Ivan Hejlskov »konstruktiv«. Han er selv fortaler for en fusion.

»Der var noget debat om, hvor den klassiske journalist forsvinder hen i et nyt forbund, og det er forståeligt. Der var en god debat. Et medlem, der arbejder i Region Midtjylland, rejste sig og fortalte, at han sidder på kontor med en håndfuld kolleger, halvdelen er i KS, halvdelen i DJ. Når han skal til medarbejdermøde, er det kun halvdelen, der er med, selv om de slås med præcis de samme udfordringer,« siger Ivan Hejlskov.

0 Kommentarer