Entusiastisk, ung og ulønnet

De er unge og vil have foden indenfor i mediebranchen. Derfor arbejder mange universitetsstuderende gratis eller for symbolske beløb. Men en ny universitetslov gør det sværere at få godkendt ulønnet praktik, og RUC lukker nu helt for gratis medie-praktik.

De er unge og vil have foden indenfor i mediebranchen. Derfor arbejder mange universitetsstuderende gratis eller for symbolske beløb. Men en ny universitetslov gør det sværere at få godkendt ulønnet praktik, og RUC lukker nu helt for gratis medie-praktik.

GRATIS. "Vi vil gøre alt for, at du lærer en masse, men kan ikke give dig løn."
"Stillingen er ulønnet, men som en del af forløbet vil du deltage i en udlandsrejse."
Spændende udfordringer er der nok af, når stillingsopslag fra henholdsvis Bazar og DR lokker unge ind i mediebranchen. Penge skal de dog se længere efter. Alligevel vælger mange universitetsstuderende at forlænge studiet med praktik i en medievirksomhed uden anden betaling end gratis frokost og mediets navn på cv'et.
Men en ny universitetslov fra januar i år giver universiteterne bonus for at få deres studerende igennem studiet til normeret tid. Derfor vil universiteterne lægge mere vægt på, at praktikforløbet er relevant i forhold til den studerendes studie. Konsekvensen er, at der nu er lukket for den gratis arbejdskraft fra RUC, fortæller lederen af Den Fælles Praktikordning på RUC, Maj Parker Wagner:
»Dermed er det sandsynligvis ikke længere muligt, at studerende, der ikke læser journalistik, kan tage ulønnede journalistiske praktikstillinger.«
Hvis den ulønnede praktiktid ikke er relevant for studiet, kan den nemlig ikke meritoverføres. Meritoverførsel indebærer, at universitetet godkender praktikken som en del af den studerendes uddannelse, så praktikholdet ikke forlænger uddannelsen.
Helt så konsekvente som på RUC er de ikke på universiteterne i Odense, Århus og København. Alle steder vil man fortsat lade studienævnene vurdere i hvert tilfælde, om praktikforløbet er relevant for studiet. Men for de studerende på Syddansk Universitet skal der være gode argumenter for at få et praktikforløb godkendt, fortæller studiechef Per Christian Andersen:
»Vi skal altid godkende, om praktikken er meritgivende for den studerende. Det betyder, at praktikken skal være fornuftig i forhold til den studerendes studie. Ellers giver vi ikke lov til at få praktikforløbet meritgodkendt.«

MAJKEN ASTRUP LÆSTE HISTORIE på Københavns Universitet. Men samtidig havde hun en drøm om at lave dokumentarfilm. Derfor valgte hun i 2007 at arbejde seks måneder ulønnet som researcher på DR's udenrigsprogram Horisont på tv og radio.
Aftalen med DR lød, at hun godt nok ikke skulle lave indslag til programmerne, men alligevel fik lov til at prøve journalistikken af.
»Jeg havde ikke så megen indflydelse på tv-programmerne, men på radioprogrammerne havde jeg en del muligheder for at påvirke indholdet med kildevalg, fordi der kun var ansat én journalist på radioredaktionen. Derfor lå jeg nogle gange vandret i luften for at nå mit arbejde,« fortæller Majken Astrup.
Af et nyt stillingsopslag til den ulønnede praktikstilling på Horisont fremgår det hverken, om stillingen indebærer direkte journalistisk arbejde, eller om praktikanten får timeløn, hvis der alligevel laves journalistisk arbejde.
Men reglerne for ulønnet praktik hos DR er klare, mener personalechef Marianne Mygind. Der er konstant omkring 20 ulønnede praktikanter i huset, og DR's holdning er, at kun lønnede medarbejdere laver journalistik. Derfor har en ulønnet praktikant altid krav på freelance-timeløn, hvis faggrænserne overskrides.
»Der kan godt være gråzoner, for det er vigtigt, at praktikanterne får lov til at snuse til journalistikken,« siger Marianne Mygind.
Majken Astrup blev aldrig lovet timeløn. Til gengæld røg der et større engangsbeløb ind på kontoen for at oplære den efterfølgende praktikant.
»Jeg fik aldrig at vide, at jeg ville få en timeløn, hvis jeg alligevel lavede decideret journalistisk arbejde,« siger hun.

ALTINGET.DK ER GLADE for de billige universitetsstuderende. Lige nu har den politiske netavis fem praktikanter ansat, som alle får et »mindre beløb« oven i SU'en. I en stillingsannonce fra 2008 lokkes der med muligheden for dagligt at lave research, skrive korte nyheder og eventuelt senere at skrive længere artikler. Altså traditionelt journalisthåndværk.
Redaktør og udgiver af Altinget.dk Rasmus Nielsen erkender, at hans fem ulønnede praktikanter udfylder en vigtig rolle, der i sidste ende afgør, om hans arbejdsplads overlever konkurrencen med andre medier.
»Vi har ingen ambitioner om at stille os selv dårligere end de konkurrerende medier, som får mediestøtte. Kan det hjælpe os med at overleve konkurrencen, vil vi med næb og kløer beholde muligheden for at have universitetspraktikanter,« siger han.
Derfor vil han heller ikke fravælge studerende, der kommer uden en meritgodkendelse fra universitetet. I et stillingsopslag skriver Altinget.dk: "Vi forventer, du kan få praktikken meritoverført." Hvad der imidlertid ikke står, er, at det fra januar er blevet sværere for de studerende at få godkendt praktikforløbet som en del af studiet.
Det er naturligvis ikke godt nok, erkender Rasmus Nielsen, der efter Journalistens henvendelse er blevet opmærksom på, at der er forskelle på mulighederne for meritoverførsel på de enkelte universiteter. Derfor vil han fremover informere de studerende om universiteternes forskellige politikker i stillingsopslagene.
»Men det er nu engang op til ansøgeren selv at vurdere, hvor attraktivt det er at søge ind hos os, og jeg synes ikke, det er vores opgave at fravælge studerende, der ikke kan få meritoverført praktikforløbet,« siger Rasmus Nielsen.
Hos DR bliver det til gengæld sværere for de studerende at få foden indenfor, hvis universitetet ikke vil godkende praktikforløbet som en del af uddannelsen:
»Vi har som udgangspunkt, at de studerende kommer her som et led i deres uddannelse. Det skal forstås således, at kan en studerende ikke få meritoverført praktikken af sit uddannelsessted, så vil det blive sværere at komme ind hos os,« siger personalechef Marianne Mygind. •

0 Kommentarer