”Enormt stor fejl”: Weekendavisen beklager artikel om svenske asylpar

Weekendavisen retter og beklager en artikel om, at asylpar adskilles automatisk i Sverige. ”Det er en enormt stor fejl, og det beklager vi meget,” siger chefredaktør Martin Krasnik

”Det er en fejl. Det er simpelthen en fejl, og det beklager jeg meget.”

Sådan lyder det fra Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, efter at Weekendavisen i fredags bragte artiklen ’Den svenske instruks’.

Artiklen udspringer af sagen om tidligere integrationsminister Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar, hvor den ene part er under 18 år, og kaster et blik på, hvordan den type sager bliver håndteret i Sverige.

I artiklen var der ellers ikke meget at tage fejl af: I Danmark må adskillelsen ikke ske, før der er foretaget en individuel vurdering, men ”i Sverige skilles par, hvor den ene part er under 18 år, pr. automatik”, lød det allerede i underrubrikken på Weekendavisens historie.

Lige så klar var konklusionen, da Weekendavisen bragte historien på Twitter:
”Den instruks, der måske kommer til at sende Inger Støjberg i en rigsretssag, er almindelig praksis i Sverige. Her adskiller man altid asylpar, hvis den ene part er under 18 år.”

Modsiges i instrukskommissionens beretning

Men de klare konklusioner i Weekendavisens artikel vakte undren hos Louise Holck, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder.

”Jeg sad tilbage og tænkte, at det næppe er rigtigt, hvad Weekendavisen skriver,” siger hun.

”Jeg synes, man laver en falsk modsætning mellem Børnekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I virkelighedens verden går de to konventioner hånd i hånd.”

Louise Holck rettede derfor blikket mod den beretning, som Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks om adskillelse af asylpar, har lavet. Kommissionen har indhentet oplysninger om sagsbehandlingen i andre lande – herunder Sverige, hvilket fremgår af beretningens indholdsfortegnelse.

I beretningen står der om sagsbehandlingen i Sverige, at det beror på en konkret vurdering, om en mindreårig asylansøger kan eller skal adskilles fra sin myndige ægtefælle eller tillades indkvartering sammen på et asylcenter.

”Hvis det står til troende, hvilket man må gå ud fra, eftersom instrukskommissionen har lavet et grundigt stykke arbejde, så er det indlysende, at den artikel i Weekendavisen var forkert,” siger Louise Holck.

Svenske myndigheder afviser praksis

Instrukskommissionens beretning er ikke det eneste, der peger på, at konklusionen om den automatiske adskillelse af asylpar i Sverige, er forkert. POV bragte i går artiklen ’Weekendavisen vildledte – Sverige adskiller ikke automatisk unge asylpar’.

I artiklen har POV været i kontakt med de svenske myndigheder, der har udarbejdet retningslinjerne for håndtering af den type sager.

Her svarer Petra Rinman, enhedschef i Socialstyrelsen i Sverige og medforfatter til retningslinjerne, ganske klart nej til, at alle par adskilles automatisk, hvis den ene part er under 18 år:

”Det enkelte barns behov skal undersøges, og derefter vurderes det, hvad der er bedst for barnet. Derefter træffes en beslutning om placering i tilfælde, hvor det anses for at være det bedste for barnet,” siger hun til POV.

Migrationsverket i Sverige, der svarer til den danske udlændingestyrelse, oplyser også til POV, at der ikke findes en automatisk proces, men at det er et spørgsmål om at vurdere hvert enkelt tilfælde. Migrationsforsker Karen Borevi siger ligeledes til POV, at hun ikke kender til en praksis om automatisk adskillelse.

Weekendavisen burde i Louise Holcks øjne have opdaget, at der var noget galt, før historien blev bragt:

”Et enkelt opslag i kommissionens beretning ville give et fingerpeg om, at det står helt anderledes til i Sverige, end når man læser den artikel,” siger hun.

Det er en enormt stor fejl

Fra chefredaktør på Weekendavisen Martin Krasnik er svaret på kritikken lige så klart som den oprindelige artikels konklusion.

Nemlig at der er tale om en klar fejl, og Weekendavisen kommer nu til at bringe en rettelse i den fejlagtige artikel på nettet, ligesom der vil blive bragt en rettelse i den digitale avis, der bliver udgivet i aften, samt i den trykte avis, der bliver omdelt i morgen tidlig.

”I den fejlagtige artikel står, at man i Sverige per automatik adskiller asylpar, hvis en af parterne er mindreårig i Sverige. Det er altså ikke rigtigt. Sagen er, som vi også skriver i artiklen, at det har været praksis i enkelte svenske kommuner, herunder i Göteborg, men ikke i Sverige. Og den praksis gælder ikke længere. Den fejl beklager vi selvfølgelig,” siger Martin Krasnik.

Han afviser dog POV’s kritik af, at Weekendavisen skulle have skrevet, at der ikke har været en individuel vurdering af sagerne.

”Det er altså ikke rigtigt. Det fremgår flere steder i artiklen, at det har der været,” siger Martin Krasnik.

Chefredaktøren understreger, at Weekendavisen har været i kontakt med både uafhængige eksperter og med svenske myndigheder.

”Alligevel har vi begået den her fejl. Jeg kan ikke sige mere end, at det er en enormt stor fejl,” siger Martin Krasnik.

0 Kommentarer