Enkelt og overskueligt

 

 

Journalistforbundets nye websted fungerer godt. Det er nemt at navigere, og teksterne er godt skrevet, mener en af verdens førende eksperter i web-design, Jakob Nielsen.

Journalistforbundets nye websted overholder 82 procent af retningslinjerne for brugerven-ligt design i min bog "Homepage Usability: 50 Websites Decon-structed". Det er en ganske god karakter, når man tager i betragtning, at gennemsnittet for store amerikanske firmaers websteder er 72 procent.

Jeg er specielt glad for det enkle og overskuelige layout. Det er indlysende, hvor man kan klikke, og hvordan man navigerer sig dybere ind i ind-holdet. Der fokuseres på kontant kommunikation i stedet for overfladiske kruseduller.
DJs websted får også points for klart sprog og gode over-skrifter, der kort og klart be-skriver de enkelte nyheder og andre elementer, man kan klik-ke på. Dette er nok naturligt for et journalistisk websted, men mange firmaer begår grove syndere mod sproget på inter-nettet. Størsteparten af et websteds brugervenlighed afhænger af teksterne på siderne, selv om layoutet og grafikken ofte bliver tildelt flere ressourcer og op-mærksomhed i designprocessen.
Detaljer, som ofte overses, fungerer godt her. For eksempel kan man taste www.danskjournalistforbund.dk i browseren og automatisk blive viderestillet til www.journalistforbundet.dk. (Det burde også være muligt at taste www.journalistforbund.dk, men det virker desværre ikke.)

Det er nemt at finde svaret på mange af de mest basale spørgsmål, som en udefrakom-mende bruger har: Hvornår er forbundet stiftet, hvor mange medlemmer har det, hvem er formand? Det er uforskammet nemt at finde DJs adresse, telefonnummer og en kontakt-email. Pudsigt nok er det en del vanskeligere at finde navn og kontaktinformation for en pressetalsmand, men informa-tions-chefen har da en side, selv om den er dybt begravet og ikke linket fra nyhedsarkivet.

Medlemsinformationen er det vigtigste for denne type websted, og der er bestemt store mængder af denne vare på hylderne. Desværre er hylderne ikke altid helt logisk opbygget: Hvad er forskellen på medlems-service og jobservice, og hvad er forskellen på netværk og debat? "I netværket diskuterer du med andre", siges det på netværkssiden. Gad vidst, hvad man gør i debatten…

Det hjælper på navigationen, at der er mange krydsreferencer mellem de forskellige områder af webstedet. Der er mange gode kurser listet under jobservice, hvilket ikke nødvendigvis er helt logisk, med mindre man ved, hvilken afdeling i forbundet der er ansvarlig for hvilke kurser. Men heldigvis er der et link til disse kurser fra kursusoversigten under medlemsservice.

 

Fastlåst layout er en brøler
Det er godt, at der er direkte adgang til søgefunktionen fra alle sider, men søgeresultaterne er mindre gode, idet der ikke er resuméer under de enkelte hits. For eksempel giver en søgning efter "internet" 18 resultater, hvoraf nogle har intetsigende overskrifter som "nyheder" og "selvkritisk formandsberetning". Et link til "Danske Dagblades Internetsituation" lyder lovende, men leder direkte til et krav om at downloade et dokument i Microsoft Word format, hvilket er skræmmende i disse virus-tider, og under alle omstændig-
heder er en afbrydelse i bruge-rens internet-surfing. Dette dokument er i øvrigt ikke dateret, med mindre man går til aller-sidste side, hvor man kan se, at det er fra april 2000.
Den største brøler i web-designet er brugen af fastlåst layout, som ikke tilpasser sig brugerens ønsker eller skiftende skærmstørrelser. Det er specielt ubehageligt for medlemmer over 45 år, at brødteksten ikke kan gøres større. Det er ellers en af de store fordele ved online medier iforhold til trykte medier, at informationen kan gøres meget mere tilgængelig for funktions-hæmmede brugere. Man må håbe, at Journalistforbundet ikke har nogle blinde eller svagtse-ende medlemmer, for der er en total mangel på alternativ tekst, der kan forklare illustrationerne til brugere, der ikke kan se dem.
Forsiden er skæmmet af blinkende annoncer for JOURNALISTEN og Den journalistiske Efteruddannelse. De er irriterende, og pladsen kunne være brugt bedre på almindelige links suppleret med en kort appetit-vækker om de vigtigste nyheder på disse to eksterne websteder.
På trods af visse mangler er DJs nye websted stort set et godt og velfungerende design.

0 Kommentarer