Enigt ja til GF-fotografer

En fuldstændig enig hovedbestyrelse anbefaler delegeretmødet at sige ja til at optage 600 fotografer fra Grafisk Forbund.

En fuldstændig enig hovedbestyrelse anbefaler delegeretmødet at sige ja til at optage 600 fotografer fra Grafisk Forbund.

 »Det vil styrke DJs indflydelse på hele fotografområdet, og det vil være en fordel også for vores nuværende fotografmedlemmer. Vores indflydelse har været svækket af, at fotografer i dag er organiseret i fem forskellige faglige organisationer,« sagde DJs formand, Lars Poulsen, på hovedbestyrelsesmødet den 2. marts.
Og ingen rundt om HB-bordet talte imod den aftale, som DJs forretningsudvalg har forhandlet på plads med Grafisk Forbund. En aftale delegeretmødet den 20.-21. april skal tage stilling til, og som medlemmerne i Grafisk Forbund kort tid efter skal stemme om.
Aftalen går ud på, at Grafisk Forbunds 539 fotografer og 70 lærlinge flyttes over i Journalistforbundet. De får deres egen specialgruppe og vil dermed kunne vælge deres egne delegerede. Det drejer sig om reportagefotografer, reklamefotografer og klinisk/medicinske fotografer.
»Nogle få af fotograferne er på kanten og også over kanten af, hvad vi normalt optager. Selvfølgelig kunne det være mere bekvemt, hvis man bare kunne plukke dem, der passer helt ind i DJ. Men jeg har stor respekt for, at Grafisk Forbund har den solidariske holdning, at fotograferne skal blive sammen,« sagde Lars Poulsen.
»Det har været meget positivt at deltage i forhandlingerne med Grafisk Forbund. De signaler, vi har fået fra deres forhandlere, har helt fjernet den frygt, man kunne have for, om de passede ind hos os. Forhandlerne viste stor respekt for DJs historie,« sagde Søren Wormslev.
»Der har under forhandlingerne været utrolig stor forståelse for hinandens synspunkter,« supplerede Kate Bluhme, som også sad ved forhandlingsbordet.
»En udmærket aftale, som jeg varmt kan anbefale på delegeretmødet,« sagde Jens Utoft.
Uden for HB-kredsen, blandt observatørerne, var der dog kritiske røster:
»Jeg kan ikke forstå, at man isolerer dem i deres egen gruppe. Det er dumt, når de skal integreres i forbundet. Det er her, min bekymring ligger. Jeg synes, det er synd for dem,« sagde formanden for FreelanceGruppen, Kristian Melgaard.
»Du brugte ordet »synd«. Det er Grafisk Forbund selv, der har valgt den model. Det er da at underkende deres dømmekraft,« svarede Kate Bluhme.
»Når det nu skal være, så er det en udmærket aftale. Men den rejser den tilbagevendende diskussion om, alle skal have pressekortet,« sagde Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet.
»Lad os lade være med at skyde forslaget med optagelse af fotograferne ned på grund af problemer med pressekortet. Lad os tage pressekort-diskussionen,« sagde Kate Bluhme.
Hovedbestyrelsen var enige om at stille et forslag til DJs handlingsprogram om, at man i DJ skal diskutere, om alle i forbundet skal have ensartede pressekort, eller om man skal dele det op i et medlemskort og et arbejdskort, således at pressekortet med retten til adgang gennem politiafspærringer ikke automatisk gives til alle medlemmer.

Flere holdninger til optagelsen af GF-fotografer på side 16, 20, 21 og 22.

0 Kommentarer