Enigt DJ fordømmer forslag til ny offentlighedslov

DJ’s delegeretmøde vedtog enstemmigt en opfordring til at fjerne tre paragraffer i den kommende offentlighedslov, der vil begrænse adgangen til aktindsigt. Læs hele teksten til opfordringen her

Hvad der tidligere måtte have været af uenighed internt i DJ om synet på en ny offentlighedslov, var sporløst forsvundet her tirsdag eftermiddag. Et enigt delegeretmøde vedtog en udtalelse, der opfordrede regeringen til at fjerne væsentlige punkter i forslaget til en ny offentlighedslov.

»Da vi først valgte at stå sammen, gik det rigtigt godt. Sammen er vi stærke.«

Sådan konstaterede den tidligere Cavling-vinder Lars Ruggaard, der over flere år har været blandt de mest ihærdige kritikere af stramninger i en ny offentlighedslov.

Han refererede blandt andet til de mange – cirka 62.000 i skrivende stund – der nu har skrevet under i protest mod lovforslaget, og han konstaterede, at det her ikke blot var en sag for nørdede journalister. Der var tre underskrivere for hvert DJ-medlem.

Også Morten Friis Jørgensen glædede sig over de protester, der har bredt sig ud over de menige journalisters rækker, blandt andet gennem en annonce, hvor ni chefredaktører skriver under på en protest mod lovforslaget. Han opfordrede i øvrigt til, at DJ følger op på dette initiativ og offentliggør sin udtalelse i dagbladsannoncer.

Udtalelsen, der blev enstemmigt vedtaget, lyder som følger:

Ny offentlighedslov skal gavne åbenheden
 
Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2013 opfordrer regering og Folketing til at sikre åbenhed i den nye offentlighedslov, fordi åbenhed er en af grundpillerne i et lands demokratiske udvikling.

Delegeretmødet opfordrer derfor til, at den omstridte paragraf 24 om ministerbetjening tages ud af loven. Snart fire års grundig efterprøvelse og debat om indholdet i paragraffen har, med al tydelighed, vist, at den vil lukke for adgangen til væsentlig dokumentation.

Delegeretmødet opfordrer desuden til at fjerne lovforslagets paragraf 27 nr. 2, den såkaldte politikerparagraf, der mørklægger dokumentudvekslingen mellem ministre og folketingspolitikere i det lovforberedende arbejde.

Adgang til embedsmænds arbejdskalendere er et vigtigt redskab for åbenheden i forvaltningen, og delegeretmødet opfordrer derfor til at fjerne § 22 om stop for aktindsigt i kalendere for loven.

Delegeretmødet opfordrer i øvrigt til, at dissenser i betænkningen fra offentlighedskommissionens arbejde skal følges i en ny offentlighedslov.

0 Kommentarer