Enighed om bijob

På Delegeretmødet i næste uge vil FreelanceGruppen og Danske Journaliststuderende, der hidtil har været uenige om bijobsproblematikken, stille et samlet forslag, erfarer Journalisten.dk.

På Delegeretmødet i næste uge vil FreelanceGruppen og Danske Journaliststuderende, der hidtil har været uenige om bijobsproblematikken, stille et samlet forslag, erfarer Journalisten.dk.

Efter det i lang tid har tydet på, at Danske Journaliststuderende og FreelanceGruppen på Delegeretmødet den 13. og 14. april, ville tørne sammen i spørgsmålet om hvordan Dansk Journalistforbund skal håndtere bijobproblematikken, er parterne nu nået frem til et fælles forslag.

Forslaget blev præsenteret på dagens møde i hovedbestyrelsen og indbefatter nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som skal analysere omfanget og baggrunden for bijob.

Forslaget stilles rent teknisk på delegeretmødet som et ændringsforslag til det oprindelige forslag fra Danske Journaliststuderende, som FreelanceGruppen ikke var enig i.

0 Kommentarer